Olet täällä

ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO

Tutkimus- ja kehitystoiminta Eleniassa
Sisältöteksti: 

Elenia seuraa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja on aktiivisesti kehittämässä uusia työkaluja, toimintatapoja ja sovelluksia älykkään sähköverkon tarpeisiin asiakkaan parhaaksi. Teemme T&K-toiminnassa yhteistyötä mm. yliopistojen ja tutkimuslaitosten, muiden verkkoyhtiöiden, urakoitsijoiden ja laitevalmistajien kanssa. Elenialla on kehityshankkeissa erilaisia rooleja, osassa projekteissa olemme tekemässä itse, osassa vain ohjausryhmässä.

Julkaisemme tällä sivustolla loppuraportit kehityshankkeista, joihin Elenia osallistuu. Energiavirasto kannustaa innovaatiokannustimen kautta verkkoyhtiöitä panostamaan älykkäiden sähköverkkojen sekä muiden uusien tekniikoiden ja toimintatapojen kehittämiseen.

Merkittävimmät projektit 2016

Energiajärjestelmässä on meneillään murros keskitetystä järjestelmästä entistä hajautetumpaan. Sään mukaan vaihteleva tuotanto asettaa uusia haasteita myös verkkotoimintaan. Näitä haasteita tutkittiin CLIC Innovation Oy:n koordinoimassa Flexible Energy Systems –tutkimusohjelmassa 2015–2016. Tulevaisuuden toimitusvarmuushaasteisiin Elenia varautuu myös tutkimalla pienjännitteisen tasasähkön hyödyntämismahdollisuuksia ratkaisuna sähköverkon uusimiselle.

Merkittävä uudistus tiedon kulun kehittämisessä on verkkotietojen käyttömahdollisuus mobiilisovelluksella, jonka avulla tieto sähköverkon tilasta saadaan reaaliaikaisesti maastossa myös korjaus- ja huoltoasentajien käyttöön. Mobiilityökaluja on lisäksi hyödynnetty laajamittaisesti maastossa tapahtuvaan laadunvarmistukseen ja sen raportointiin verkon rakentamis- ja huoltotöissä. Tulemme jatkossakin panostamaan työn sujuvuuteen ja läpinäkyvyyteen kehittämällä tietojärjestelmiämme.

Elenia Aina –palveluun tehtiin vuonna 2016 useita parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia, kuten sähkönmyyjien hintavertailu, uudet raportointiominaisuudet sekä vikapalvelu-osio. Elenian asiakkaiden sähköisiä palveluja täydennettiin myös kehittämällä liittymähinnoittelukarttaa entistä kattavammaksi.

Kysy lisää

Elenian älykkään sähköverkon kehitys vuodesta 2004

Korosta: 
Valittu-teksti: 
ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO