Olet täällä

Urakoitsijatarinoita

Alaotsikko: 
Urakoitsijamme kertovat
Valittu-teksti: 
Urakoitsijatarinoita
Korosta: 
Sisältöteksti: 

PWR kehityksen etujoukkoihin Elenian kumppanina

Oululainen Pohjolan Werkonrakennus Oy (PWR) on ollut Elenian palvelusopimuskumppani vuodesta 2008. Ensimmäisen sopimuksen solmimisen aikaan yhtiöllä oli alle 20 työntekijää ja liikevaihto noin 2 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 mennessä henkilöstö on kasvanut 140:een ja liikevaihto 18 miljoonaan. Nyt PWR hoitaa kuutta Elenian sopimusaluetta eri puolella Suomen.

Pohjolan Werkonrakennuksen periaatteena on toimia palveluyrityksenä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PWR:n näkökulmasta Elenia on vaativa ja reilu asiakas, joka seuraa tarkkaan tavoitteiden toteutumista. Vaatimuksien täyttämiseksi koko yrityksessä pitää olla palveleva asenne ja yhteistyön sujuvaa. Jos Elenian kanssa haluaa kasvaa, yrityksen pitää pysyä kehityksen etunenässä.

Elenian kanssa yhdessä kehitetyt toimintatavat ovatkin auttaneet PWR:ta kasvussa. Uudenlaisia tehokkaampia toimintatapoja on voitu ottaa käyttöön laajemminkin PWR:ssa.

PWR on saanut tehdä kehitystyötä yhdessä Elenian kanssa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti vanhaa kyseenalaistaen. Tuloksena on ollut yhtiön toiminnan kehittyminen ja yrityksen vakaa ja hallittu kasvu yhdeksi alan merkittäväksi, luotettavaksi ja kilpailukykyiseksi toimijaksi.

HSK Sähkö on monipuolinen sähköurakoitsija

Harva kotimainen sähköyritys pystyy haastaman HSK Sähkön palveluvalikoimallaan.

Yrityksen asentajat sähköistävät rakennuskohteita, asentavat talotekniikkaa ja rakentavat verkkoja kaikkialla Suomessa. Toiset työmaat jatkuvat useita vuosia ja toiset vain muutaman päivän, joten yritys järjestelee toimintaansa ja muodostaa uusia tiimejä jatkuvasti tilanteen mukaan. Työ tehdään pääosin asiakkaan tiloissa, joten henkilöstö ja kalusto ovat paljon liikkeellä ja logistiikan on toimittava virheettömästi.

Kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin nopealla aikataululla on kasvattanut Kalajoella perustetusta HSK Sähköstä valtakunnallisen toimijan, jolla on valvottavia kohteita Espoosta Kilpisjärvelle.

Kasvu ei olisi mahdollista ilman osaavaa ja itsenäisesti työskentelevää henkilökuntaa. Tällä hetkellä yritys työllistää noin 70 ammattilaista ja joukon alihankkijoita.

"Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme. Näin on ennenkin tehty–asenne ei riitä", toteavat yrityksen perustajat Hannu ja Johanna Kauppi.

Empowerin 15-vuotinen taival

Empowerin juuret ovat 1988 perustetussa Teollisuuden Voimansiirto Oy:ssä, joka fuusioitiin Pohjolan Voimaan 1997. Palvelutoiminnot eriytettiin PVO-Palvelut Oy:ksi ja vuonna 1999 yhtiön nimeksi tuli Empower Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 311 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä. Toiminta kattaa tehtaiden ja voimalaitosten kunnossapidon, tietojärjestelmien ja palveluratkaisujen toimitukset energiasektorille sekä televerkkojen rakentamisen ja ylläpidon.  Sähköverkkoihin kohdistuvista palveluista vastaa konsernissa tytäryhtiö Empower PN Oy, jonka palvelut kattavat sähköverkkojen ja tuulivoimapuistojen esisuunnittelun, suunnittelun, rakentamisen, kenttäasennukset, ylläpidon ja käytön.

Empowerin ja Elenian yhteinen historia alkoi 2001, kun silloinen Vattenfall Oy ulkoisti verkonrakennuksen Empower Oy:lle. Sähköverkkotöiden lisäksi  Empower kunnossapitää Elenian sähköasemia  yhteistyössä muiden alueurakoitsijoiden kanssa. Sisaryhtiö Empower IM Oy solmi 2014 sopimuksen EnerimCIS-asiakastietojärjestelmän toimittamisesta Elenia Oy:lle ja Enerim EDM -mittaustietojärjestelmän toimittamisesta Elenia Lämpö Oy:lle.

Kumppanuutta on kehitetty vuosien saatossa isoin harppauksin, ja laatua mitataan erilaisilla mittareilla, kuten toimitusvarmuudella, KAH-ajan seurannalla ja asiakastyytyväisyydellä. Kaiken yhteistyön lähtökohta on kuitenkin avoimuus ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen toivotulla tavalla. 

”Työskentelyssämme Elenian ja heidän asiakkaidensa kanssa meille on tärkeintä huomioida Elenian tarpeet ja täyttää ne laadukkaasti, nopeasti ja tehokkaasti sekä eettiset näkökohdat huomioiden. Toimintamme perustuu siihen, että olemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja saamme toimitettua sähköt loppuasiakkaille mahdollisimman nopeasti. On ollut mukava kokea, että työtämme arvostetaan Elenian asiakkaiden suunnalta, esimerkiksi viimeksi kun ponnistelimme Valio-myrskyn jälkitöissä palauttaessamme sähköjä kuluttajille. Haluamme myös varmistaa, että asiakkaamme sähköverkot ovat turvallisia ja laadullisesti kestäviä. Käytämme työmaatarkastuksissa yhteistä NordSafetyn T3-mobiilijärjestelmää, joka mahdollistaa työmaan turvallisuuteen ja laatuun käytettävän dokumentaation jakamisen ja käsittelemisen”, sanoo Empower PN Oy:n Elenian asiakkuudesta vastaava yksikönpäällikkö Jari Pulkkinen.