Olet täällä

Mikrotuotantoa auringolla

Tuota oma sähkösi auringolla                                                                                                                                                                  

Voit tuottaa itse sähköä omaan käyttöösi ekologisesti. Elenia mahdollistaa sähköntuotantosi liittämisen sähköverkkoon ja tuottamasi sähkön pääsyn sähkömarkkinoille sähkönmyyjäsi kautta.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Verkkoon liittäminen                

Verkkoon liittämisestä on tehtävä ilmoitus Elenialle, jotta sähköturvallisuus varmistetaan myös verkon vikatilanteissa. Tuotettu sähkö liitetään olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan, jolloin sähköverkkoa ei tarvitse vahvistaa.  Jos liittymispisteen oikosulkuvirta ei ole riittävä, verkkoa tullaan vahvistamaan. Tämä on hyvä varmistaa meiltä jo suunnitteluvaiheessa yli 6,9 kVA mikrotuotannon osalta.

Käyttöönotto                                                                                                

  1.     Varmista laitteiston liitettävyys sähköverkkoon ennen hankintaa
  2.     Tilaa asennus sähköasentajalta
  3.     Asentaja tekee käyttöönottotarkastuspöytäkirjan (toimita se meille pyydettäessä)
  4.     Täytä Mikrotuotannon yleistietolomake ja lähetä se meille
  5.     Saat meiltä käyttöönottoluvan tekstiviestillä ja vahvistusilmoituksen kirjeitse
  6.     Valitse sähkönmyyjä mahdollisen ylijäämäsähkön myymiseksi
  7.     Käynnistä laitteisto

Näin täytät Mikrotuotannon yleistietolomakkeen (pdf)
Näin löydät käyttöpaikkatunnuksen ja asiakasnumeron laskultasi 

Ylijäämäsähkön voit syöttää Elenian verkkoon ja tehdä myynnistä sopimuksen sähkönmyyjän kanssa. Saat tuotannon käyttöpaikkatunnuksen vahvistusilmoituksen mukana. Kuluttajien tuottamaa sähköä ostavien sähkönmyyntiyhtiöiden vertailua voit tehdä Energiaviraston sivuilla osoitteessa www.sahkonhinta.fi
Lisätietoja saat Elenian Asiakaspalvelulta numerossa 020 690 025. Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön tästä

Sopimusehdot ja hinnastot                                                                        

Sähköntuotannon liittymisehdot (pdf)
Liite tuotannon verkkopalveluehdoista (pdf)
Liittymishinnasto (pdf)

Verkkopalveluhinnastot ja -ehdot löytyvät täältä

Energiateollisuus ry:n ohjeita

Tuotannon liittäminen (pdf)
Tuotannon liittäminen verkkoon, liite 1 (alle 100 kVA) (pdf)

Elenian verkkoon liitetty aurinkosähkö

Elenian verkkoon liitetyn aurinkosähkön määrä ja teho maakunnittain. Sisältää kaikki alle 1MW aurinkosähköjärjestelmät 21.6.2018.

Kanta-Häme 369 kpl 2 380 kW
Päijät-Häme 152 kpl    751 kW
Pirkanmaa 456 kpl 2 097 kW
Keski-Suomi 545 kpl 3 231 kW
Etelä-Pohjanmaa    74 kpl     303 kW
Pohjois-Pohjanmaa 278 kpl 1 152 kW
Uusimaa    20 kpl        86 kW
Muut       9 kpl      117 kW

 

 

 

 

Linkit

Lue lisää aurinkosähköstä Motivan sivuilta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Laajenna tai sulje osio tästä

Mitä on aurinkosähkö?
Aurinkosähkö on sähköä, joka tuotetaan auringon avulla. Aurinkopaneelit muuntavat auringon säteilyä sähköksi, joka johdetaan sähköä kuluttavien laitteiden käyttöön, sähköverkkoon tai varastoidaan akkuihin.

Mitä hyötyä aurinkosähköstä on?
Sähkön kulutuksen kasvaessa tarvitaan uusia tapoja tuottaa energiaa ja vähentää päästöjä. Aurinko on puhdas ja uusiutuva energianlähde.

Miksi aurinkopaneelit kytketään Elenian sähköverkkoon?
Aurinkopaneelit on tarkoitettu tuottamaan sähköä omakotitaloasujan tarpeeseen korvaamaan osa ostosähköstä. Sähköverkkoon kytkeminen mahdollistaa oman tuotannon ylijäämän myymisen sähkön myyntiyhtiölle.

Milloin aurinkopaneelilaitteistosta tulee ilmoittaa Elenialle?
Jos kohteessa on Elenian sähköliittymä ja sinne kytketään aurinkopaneelit, tuotantolaitteisto kytkeytyy samalla Elenian verkkoon, mikä edellyttää käyttöönottolupaa Elenialta. Ilmoitusta Elenialle ei tarvita, jos kohde ei ole liitetty sähköverkkoon, esim. kesämökki.

Mitä tarkoittaa verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä?
Kun aurinkopaneelit tuottavat vähemmän sähköä kuin kulutetaan, puuttuva sähkö saadaan sähköverkosta. Kun aurinkopaneelit tuottavat enemmän sähköä kuin kulutetaan, ylimääräinen sähkö johdetaan sähköverkkoon. Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä ei tarvitse sähkövarastona toimivia akkuja.

Miten Elenian mittarit mittaavat sähkönkulutuksen ja -tuotannon?
Elenian mittarit eivät netota tuotantoa ja kulutusta ajallisesti, eivätkä vaiheiden välisesti.

Maksanko edelleen perusmaksua Elenialle, jos otan käyttööni aurinkopaneelit?
Perusmaksu ja siirtomaksu veloitetaan normaalisti. Yli 50kVA laitteistosta veloitamme tuotetun sähkön siirrosta verkkoon.

Pitääkö mittari vaihtaa, jos otan käyttöön aurinkopaneelit?
Mittaria ei tarvitse vaihtaa. Ohjelmoimme mittarin etänä mittaaman mahdollisen tuotannon ylijäämäsähkön.

Mitä aurinkosähköjärjestelmälle tapahtuu sähkökatkon aikana?
Aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy turvallisuussyistä pois käytöstä.

1