Olet täällä

Tammikuun pakkasten vaikutus energialaskuun

Vuoden alkuun tammikuulle osuivat kovat pakkaset, mikä nosti sekä sähkön että lämmön kulutusta, näin erityisesti sähkölämmitetyissä taloissa. Kasvanut energiankulutus näkyy alkuvuoden laskuissa.

Asiakkaidemme sähkölaskutus perustuu todelliseen kulutukseen, sillä sähkö mitataan nykyisin tuntitasolla. Talvella energiaa kuluu lämmitykseen enemmän, ja siksi myös sähkölaskut ovat suurempia kuin kesällä.

Missä kohteissa pakkaskausi näkyy isompana sähkölaskuna?

 • sähkölämmitys
 • maalämpö
 • öljylämmitys + tukena ilmalämpöpumppu
 • vapaa-ajan asunnon peruslämmön sähkönkulutus

Miksi lasku nousee, kun ulkolämpötila laskee?
Kun lämmitys tapahtuu sähköllä tai kun lämmitysmuoto tarvitsee toiminnassaan paljon sähköä, on ulkolämpötilan alentumisella suora vaikutus sähkönkulutukseen. Eli kun ulkona pakastaa, tarvitaan sähköäkin enemmän. Sähkölämmityskohteessa ulkolämpötilan vaikutus on suoraan verrannollinen sähkönkulutukseen. Sama tapahtuu myös esimerkiksi maalämpötalossa.

Mistä tietoa tammikuun pakkasista?
Ilmatieteen laitos pitää yllä lämmitystarvelukuja. Kyseessä on vertailuluku, jolla voidaan tarkastella ulkolämpötilan ja lämmitykseen kuluvan energian määrää. Lämmitystarveluku tammikuussa on pitkän aikavälin (1981-2010) tarkastelujaksolla ollut esimerkiksi Jyväskylässä 785. Vuonna 2016 tammikuussa luku oli puolestaan 884. Toisin sanoen eroa tammikuun 2016 ja keskimääräisen vuoden välillä on ollut noin viidennes. http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut

Mihin sähköä pientalossa kuluu?
Pientalon energiankulutus jakaantuu kolmeen pääosaan

 • Lämmitys noin 50 %
 • Lämmin käyttövesi noin 20 %
 • Muut sähkölaitteet, valaistus, noin 30 %

Miten pakkanen vaikuttaa eri kohteissa?

 • Sähkölämmittäjällä suurin osa sähkölaskusta syntyy huonetilojen ja käyttöveden lämmityksestä => pakkasella suuri merkitys lämmityslaskuun
 • Maalämpötalossa sähköä kuluu merkittävä määrä huonetilojen ja käyttöveden lämmityksestä => pakkasella suuri merkitys lämmityslaskuun
 • Kaukolämmitteisessä talossa puolestaan huonetilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus menee kaukolämpölaskuun => vaikutus lämmityslaskuun
 • Kaukolämmitteisen kerrostaloasunnon sähkönkulutukseen ulkolämpötilan muutoksella ei ole merkitystä => pakkasella ei ole merkitystä lämmityslaskuun
 • Vapaa-ajan asunnossa, jossa peruslämpö on ainoa sähkönkulutuksen aiheuttaja, lämmitystarve vaikuttaa suoraan laskun loppusummaan =>pakkasen vaikutus erittäin suuri

Ota Elenia Aina -kulutusseuranta tehokkaaseen käyttöön
Elenia Aina -palvelussa voit seurata omaa sähkön ja lämmön kulutustasi. Palvelussa näet sähkönkulutuksen pylväiden ja lämpötilakäyrän keskinäisen riippuvuuden. 
Lue lisää ja ota käyttöösi maksuton palvelu.

Miten sähköä ja kaukolämpöä voi säästää kovalla pakkasella?

 • Laskemalla vaikka vähänkin huonetilojen lämpötilaa
 • Pienentämällä ilmastoinnin kautta hukkuvan lämmön määrää
 • Lisäämällä tulisijan käyttöä osana lämmitystä
 • Vähentämällä lämpimän käyttöveden kulutusta
0