Olet täällä

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkölasku koostuu sähköenergian eli sähkönmyynnin osuudesta, sähkönsiirron osuudesta sekä veroista. Alla on esitetty keskimääräinen hinnanmuodostus kotitalousasiakkaalle, jonka pääsulakekoko on 3x25A, käytössä on yleissähkö ja sähkön vuosikulutus on 5 000 kWh. Hinnat ja verot on laskettu 1.1.2011 tilanteen mukaan. Tässä ollut VF:n kuva sähkön hinnan muodostumisesta

Sähköenergia eli sähkönmyynti

Sähköenergian hinnasta käytetään myös nimitystä myyntihinta. Sähköenergian hintaan vaikuttavat monet markkinoilla määräytyvät tekijät, kuten tuotantokustannukset sekä pörssihinnat. Sähkölaskusta voi kilpailuttaa ainoastaan sähköenergian eli myynnin osuuden.

Sähkönsiirto

Sähkön siirrosta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka omistaa alueen jakeluverkon. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa. Siirtohinnan kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto.

Sähkövero

Sähköstä maksetaan sähköveroa. Paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron sähkön siirtohinnan yhteydessä. Lue lisää sähköverosta

Arvonlisävero

Arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Arvonlisäveron suuruus on 23 prosenttia 1.7.2010 alkaen.

Avainsanat: 
0