Olet täällä

Sähkövero

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiönä Elenia laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle.  

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen:

Sähköveroluokka 1

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu). Sähkövero nousi 1.1.2015 eduskunnan päätöksellä 2,35972 sentistä 2,79372 senttiin kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka 2

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,87172 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,703 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

 

Sähköveroluokan muutos

Valmistavan teollisuuden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan. Myös kaivostoiminnassa ja louhinnassa kulutettu sähkö siirtyy korkeammin verotetusta sähköveroluokasta I alennettuun sähköveroluokkaan II. Kaivostoiminnan energiaveromuutokset tulivat voimaan vuoden 2017 alusta. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta vuodelta sekä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. Kolmen vuoden jakson varhaisinta vuotta koskevat oikaisupyynnöt on lähetettävä meille viimeistään kuluvan vuoden joulukuun 15. päivänä. Voit täyttää vakuutuksen ja allekirjoittaa sen sähköisessä palvelussamme. Lue lisää täältä.

Täytä vakuutuslomake

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä puhelimitse tai täyttämällä yhteydenottolomake.

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Alkaen 100 kVA:n tehoisella tuotantolaitoksella sähköä tuottava tuottaja on sähköverovelvollinen, jos laitoksen vuosituotanto ylittää 800 000 kWh. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.

 

1