Olet täällä

Palvelut urakoitsijalle

Sähköurakoitsijoille tarkoitetusta yleisohjeesta saat tietoa sähköverkkoon liittymisestä Yleisohje sähköurakoitsijalle.

Mittaroinnin tilaus

Voit tilata mittarin asennuksen ja liittymän kytkennän alla olevalla lomakkeella. Tilauksen voi tehdä kerralla saman kohteen useaan käyttöpaikkaan. Puhelimitse tilauksen voi tehdä arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 9-16 numerosta 020 690 025. 

Sähköalan ammattilaiset voivat tilata lomakkeella myös energiapulssin kytkennän, katkon ja kytkennän, lisäkäyttöpaikan mittaroinnin vanhaan liittymään, mittalaitteen poiston, mittauksen siirron, sinetöinnin, sulakekoon muutoksen ja samalla vahvistaa, että sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus. Tilattaessa mittarin asennusta ja liittymän kytkentää tarvitsemme tiedon asiakkaan valitsemasta sähkönmyyjästä. Tarkista sähkönmyyntiyhtiö asiakkaalta ennen tilausta. Sähkönkäytön aloituksen edellytyksenä on voimassa olevat liittymis-, verkkopalvelu- ja myyntisopimukset.
Mittaroinnin tilauslomake

Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

Ennen sähköverkkoon kytkemistä ja laitteiston käyttöönottoa tulee sähköurakoitsijan tehdä sähköasennusten käyttöönottotarkastus, jossa selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä kohteessa ennen mittarin asennusta ja liittymän kytkentää sähköturvallisuuslain mukaisesti. Pöytäkirja on luovutettava sähkölaitteiston haltijalle viimeistään asennetun laitteiston luovutuksen yhteydessä. Elenia ei vaadi kopiota pöytäkirjasta, mutta kirjaa tarvittavat tiedot ylös urakoitsijarekisterin ylläpitoa varten.

Varmennus- tai määräaikaistarkastuksen rekisteröinti-ilmoitus

Varmennus- tai määräaikaistarkastuksen tekijän on laadittava sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tarkastustarra. Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta. Tarkastustodistusta tai sen tietoja ei tarvitse erikseen toimittaa Elenialle.

Opastusta puunkaatoon ja kaapeleiden sijaintitietopalvelua

Annamme opastusta puunkaatoon ja tietoja maakaapeleiden sijainnista. Voit tilata palvelut täyttämällä lomakkeen tai soittamalla meille.
Lue lisää kaatoapupalvelusta
Lue lisää sijaintitietopalvelusta

Rakentajan sähköopas

Hyödyllistä tietoa rakentajalle (pdf) -oppaassa on tietoa sähköliittymän hankinnasta ja rakentamisesta.

Kaapeliojan kaivaminen

Maakaapelioja (pdf)

Liittymisjohdon suojaus ja rakennuksen maadoitus

Liittymisjohdon suojaus ja rakennuksen maadoitus (pdf)

1