Olet täällä

Sähkön siirtohinnat

Sähköverkkoyhtiönä Elenia huolehtii, että sähkö on käytössäsi. Vastaamme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta,                   
rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja            
toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa hyödyntäen uutta teknologiaa.

Siirtohinnan muutos 1.5.2017
Siirtohinta nousee toukokuun alusta keskimäärin 6 %. Korotuksen vaikutus verottomaan hintaan on 9,4 %. Säävarman sähköverkon investointiohjelman lisäksi hinnanmuutoksen perusteena on kantaverkkoyhtiö Fingridin korotus kantaverkkomaksuihin.

Esimerkkejä hinnankorotuksen keskimääräisistä vaikutuksista verolliseen siirtohintaan kuukausitasolla

Asumismuoto Vuosikulutus Korotus
Kerrostalo 2 000 kWh 1,41 €/kk
Rivi- tai omakotitalo 5 000 kWh 2,94 €/kk
Omakotitalo 18 000 kWh 5,90 €/kk

 

 


Siirtohinnoissa on mukana arvonlisäveron lisäksi sähkövero, jonka korotukset ovat nostaneet verollisia
siirtohintoja vuosina 2011, 2014 ja 2015.  Verojen osuus sähkön kokonaishinnasta vaihtelee reilusta
kolmanneksesta jopa puoleen.       

 

Verkkopalveluhinnasto - sulakepohjaiset siirtotuotteet 1.5.2017 (pdf)

Verkkopalveluhinnasto - tehosiirtotuotteet 1.5.2017 (pdf)

 

Elenia Säävarma - 600 miljoonalla eurolla yli 6000 henkilötyövuotta
Vuosikymmeniä sitten rakennetut ilmajohdot ovat uusimisiässä. Ratkaisumme on kaapeloida ne maan alle. Myös vuoden 2013 sähkömarkkinalaki tiukensi sähkönjakelun varmuuden vaatimuksia. Haluamme turvata sähkönjakelun uudistamista säävarmaksi sekä sähköverkon säännöllisen kunnossapidon. Investointimme säävarmaan sähköverkkoon nousevat noin 600 miljoonaan euroon vuosina 2012–2017. Tänä vuonna satsaus on yli 120 miljoonaa euroa.

Säävarman sähköverkon rakentamisesta meillä on vankka kokemus vuosikymmenen ajalta. Siirtyessämme maakaapelointiin viime vuosikymmenellä oli kaapelointiasteemme vajaa 20 %, nyt lähes 40 %. Tavoitteenamme on 70 %:n taso vuonna 2028. Sähköverkon uudistukset ovat merkinneet urakoitsijoille ja muille kumppaneille työtä yli 6000 henkilötyövuotta. Rakentaminen pitkälle ensi vuosikymmenelle työllistää laajalti energia-alan ammattilaisia verkkoalueellamme Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa
Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta valvontajaksoittain. Sähköverkon uudistamisen kannalta on tärkeää, että Energiaviraston valvonta ohjaa hintakehitystä ja turvaa investointien jatkuvuuden. Valvontamenetelmien mukaisesti laskettu Elenian viime valvontajakson 2012–2015 ylijäämä tasautuu tänä vuonna. Vuodelta 2016 alijäämä on laskelmiemme mukaan arviolta 48 miljoonaa euroa ja tänä vuonna ennakkoarviolta noin 40 miljoonaa euroa.

Elenian asiakkaat ja sähköverkko maakunnittain 

Maakunta Verkkoa/km Asiakkaita
Kanta-Häme 11 070           85 700
Päijät-Häme 6 640 36 700
Pirkanmaa 17 180 118 700
Keski-Suomi 17 850 92 600
Etelä-Pohjanmaa 5 540 34 400
Pohjois-Pohjanmaa 10 590 52 300
Yhteensä 68 870 km 420 400

 

Kysymyksiä ja vastauksia siirtohinnoista ja sähköverkkopalveluista

Miksi eri sähköverkkoyhtiöillä on eri hinnat?
Sähköverkkoyhtiöiden hinnat vaihtelevat riippuen asiakasmääristä, sähköverkon rakenteesta ja sijainnista. Elenia palvelee kaupunkien ja taajamien lisäksi laajalti metsäisillä haja-asutusalueilla. Elenialla on sähköverkkoa yhteensä 68 870 km, josta suurin osa on ilmajohtoina maaseudulla. Asiakkaita on kunnossapidettävää verkkoa kohden harvemmassa kuin kaupunkiyhtiöillä, joilla sähköverkot ovat maan alla. Maaseutuyhtiöiden kunnossapito- ja vikapalvelukustannukset ovat korkeammat kuin kaupungeissa.

Miksi maksan sähkönsiirron perusmaksuja silloinkin, kun en käytä sähköä?
Sähköverkon ylläpito, huolto ja uudistaminen aiheuttavat kustannuksia, joihin ei vaikuta asiakkaan käyttämän sähkön määrä. Asiakas maksaa palvelusta, joka on käytettävissä joka päivä ympäri vuoden. Palvelu käsittää sähköverkon käytönvalvonnan ja vikapalvelun 24 tuntia vuorokaudessa. Mittaamme asiakkaan sähkönkulutuksen ja toimitamme kulutustiedot sähkönmyyjille. Ilmajohdot ovat alttiina vaurioille, ja sähkökatkojen ehkäisemiseksi sähköverkko tarvitsee jatkuvaa huoltoa ja raivausta. Verkkoyhtiö toimittaa sähkön tasapuolisesti kaikille asiakkaille, niin taajamiin kuin mökille saareen.

Sähkönsiirtohintoihin sisältyy sähkövero ja arvonlisävero, jotka verkkoyhtiö välittää valtiolle. Verojen osuus sähkön kokonaishinnasta vaihtelee reilusta kolmanneksesta jopa puoleen. Lisäksi siirtohinta sisältää valtakunnallisen kantaverkon kustannukset sekä huoltovarmuusmaksut.

Miksi sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa?
Sähköverkkoyhtiö toimii omalla maantieteellisellä alueellaan, ja asiakas ei voi valita sähköverkkoyhtiötä. Sähköverkkojen rakentaminen ja ylläpitäminen on kallista, eikä useita verkkoja kannata rakentaa rinnakkain.

Sähkönmyyjäyhtiön asiakas voi valita vapaasti. Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja siirron hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Kuluttajalla on oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja: www.kuluttajariita.fi

Miten Elenia raivaa johtokatuja?
Valtaosa Elenian sähköverkosta on ilmajohtoverkkoa, jota huollamme ja raivaamme jatkuvasti. Arvioimme raivauksien tarpeellisuuden alueittain. Runkoverkon raivaustarpeista hankimme vuosittain tietoa ilmakuvauksilla. Vuosina 2012-2016 kävimme läpi koko keskijännitteisen ilmajohtoverkkomme.

Miksi maakaapeliverkossakin esiintyy sähkökatkoja?
Maakaapeloitu sähköverkko ei ole altis säille, mutta maakaapeliinkin voi tulla yksittäisiä vikoja, esimerkiksi rakentamisen kaivutöiden yhteydessä. Elenian sähköverkosta on tähän mennessä maakaapeloituna lähes 40 %. Ilmajohtoja on vielä paljon ja sähkökatkot niissä voivat heijastua laajastikin.

1