Olet täällä

Diplomityö: Santeri Hirvosen työn aiheena sähköverkon kunnonhallinta

Santeri Hirvosen diplomityön "Sähköverkko-omaisuuden kunnonhallintastrategian kehittäminen" tavoitteena oli määrittää kunnossapito-strategiat ja kehittää kunnonhallintaa yleisesti koko verkolle.

”Sain opintojeni lopussa Elenialta mielenkiintoisen aiheen diplomityöhön, joka toteutettiin yhdessä yrityksen asiantuntijoiden kanssa vuoden 2017 aikana. Työ oli sähköverkon nopean uudelleenrakentamisen ohessa erittäin ajankohtainen ja hyödyllinen, sillä uuden verkon kunnon seuranta ja kehitys on tärkeää verkon elinkaaren hallinnassa", Santeri kertoo.

"Sähköverkon kunnossapidolla ylläpidetään sähköverkon toimitusvarmuutta ja turvallisuutta sekä ehkäistään asiakkaiden kokemia sähkökatkoja. Työn tulosten jatkokehitystä tulee tapahtumaan muun toiminnan ohella jatkuvasti. Diplomityön jälkeen sain mahdollisuuden jatkaa Eleniassa sähköverkon rakennushankkeiden parissa”, Santeri jatkaa.

Tutustu diplomityöhön täällä