Olet täällä

Elenia aloitti Viitasaarella ilmajohtojen vierimetsien tehostetun hoidon

Elenia on aloittanut Keski-Suomessa Viitasaarella sähköverkkonsa ilmajohtojen vierimetsien tehostetun hoidon harvennushakkuilla ja taimikkojen raivauksella. Yhteydenotot maanomistajiin hankkeen toteuttamisesta on tehtiin huhti-toukokuussa. Harvennushakkuut ja taimikonhoito on tavoitteena tehdä vuoden 2016 aikana. Talvikorjuukohteita voi kuitenkin jäädä jonkin verran vuoden 2017 alkuun.

Yhtiön suunnitelmissa on jatkaa tehostettua johtoalueiden vierimetsien hoitoa eri puolilla verkkoaluettaan sähköjakelun varmuuden parantamiseksi. 

”Kesällä 2016 hoidamme tehostetusti Keski-Suomessa kaikki 45 kilovoltin runkoverkot sekä osan 20 kilovoltin runkoverkosta. Viitasaarella hoidettavia johto-osuuksia on noin 84 kilometriä”, kertoo projektinhoitaja Matias Pasanen Eleniasta. 

”Viitasaaren kohteessa erityispiirteenä ovat myrskyille ja lumikuormille alttiit mäkiset ja runsaspuustoiset kohteet”, Pasanen kuvailee. 

Keski-Suomessa vierimetsiä hoidetaan kaikkiaan noin 670 kilometriä Jyväskylän, Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven, Multian, Muuramen, Pihtiputaan, Saarijärven, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken sähköverkossa.

Puustoa käsitellään turvallisesti metsänhoitosuositusten mukaiseen kuntoon, jolloin hyvin hoidetun metsän tuottoarvo paranee ja samalla se kasvaa hoitamatonta metsää paremmin kestämään lumen painoa ja tuulten riepotuksia. 

”Vähennämme tällä hankkeella pitkävaikutteisesti ilmajohtojen läheisyydessä kasvavan puuston sähkölinjalle aiheuttamia riskejä. Tässäkin kohteessa on ollut säiden aiheuttamia sähkökatkoja eikä kohteeseen ole tulossa maakaapelointia lähivuosina”, Pasanen kertoo. 

Kasvustoa hoidetaan ilmajohtojen varsinainen johtoalueen ulkopuolella. Siksi jokaiseen metsänomistajaan otetaan yhteys ensin kirjeellä, minkä jälkeen Elenian urakoitsija sopii yksityiskohdista suorin yhteyksin.

 

Ei kustannuksia metsänomistajille

Elenia suorittaa hakkuut ja taimikonhoidon kustannuksellaan eikä niistä synny metsänomistajalle kustannuksia.

Metsänomistajalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua yhteismyyntiin, jolloin he saavat kaadetuista puista kilpailukykyisen hinnan. Hakkuut tehdään pääsääntöisesti koneellisesti ja taimikonhoito metsurityönä. Urakoitsijat valitsevat kohteeseen sopivan toteutustavan. 

Viitasaaren johto-osuuksien urakoinnista vastaa Elenialle Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry.

 

Lisätietoa: Projektinhoitaja Matias Pasanen, Elenia Oy, puh. 0400 158703