Olet täällä

Elenia ennaltaehkäisee säävaurioita vierimetsien hoidolla

Aiemmat vierimetsänhoitohankkeet loppusuoralla, uusien kohteiden yhteydenotot maanomistajiin menossa.

Elenia jatkaa sähköverkon ilmajohtojen vierimetsien hoitoa Orivedellä, Juupajoella sekä Mänttä-Vilppulassa. Harvennushakkuut ja taimikkojen raivaukset sähköverkon johtoalueiden vierimetsissä ehkäisevät ennalta myrskyjen ja lumikuormien vaurioita sähköverkolle ja vähentävät säävaurioiden aiheuttamia sähkökatkoja. 

Orivedellä ensimmäinen vierimetsänhoitohanke alkoi vuoden 2017 alussa Eräjärvellä, Längelmäellä ja Talviaisissa, missä yhteensä noin 85 kilometriä sähköverkkoa on jo hoidettu. Loput 30 kilometriä saadaan valmiiksi kevättalven 2018 aikana. Juupajoen Petäjäjärveltä on myös saatu jo kokemusta vierimetsänhoidosta 15 kilometrin verran.

”Maanomistajat ovat lähteneet hyvin mukaan vierimetsänhoitoon, lähes kaikki ovat mukana”, sanoo projektivastaava Hanna-Leena Lepistö Eleniasta.
Elenia jatkaa vierimetsänhoitoa uusilla kohteilla tänä ja ensi vuonna. Uusia hoidettavia johto-osuuksia on muun muassa Orivedellä Hirsilästä Lauttakulman suuntaan, Juupajoella Lylyn ympäristössä sekä Mänttä-Vilppulassa Pynnöskylän alueella.

”Näillä uusilla vierimetsänhoitoalueilla yhteydenotot maanomistajiin ovat parhaillaan menossa. Uusi hanke Orivedellä on 30 kilometriä, Juupajoella 15 kilometriä ja Mänttä-Vilppulassa 25 kilometriä”, Lepistö kertoo.

Kun sopimukset maanomistajien kanssa on tehty, alkaa kohteiden suunnittelu maastossa. Hakkuut ja taimikonhoito alkavat keväällä ja työt jatkuvat vuoden 2019 keväälle saakka. Urakoinnista Elenialle vastaa Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy.

”Vähennämme pitkävaikutteisesti ilmajohtojen läheisyydessä kasvavan puuston sähkölinjalle aiheuttamia riskejä. Puustoa käsitellään turvallisesti metsänhoitosuositusten mukaiseen kuntoon, jolloin hyvin hoidetun metsän tuotto paranee ja samalla se kasvaa hoitamatonta metsää paremmin kestämään lumen painoa ja tuulten riepotuksia”, Lepistö kertoo.

”Näissä valituissa kohteissa on ollut myrskyjen tai lumikuormien aiheuttamia sähkökatkoja, eikä näille alueille ei ole lähivuosina tulossa sähköverkon maakaapelointia. Kotitalouksia tai muuta sähkönkäyttöä alueilla on laajalti”, Lepistö toteaa.

Ei kustannuksia metsänomistajille
Vierimetsänhoidossa puustoa hoidetaan ilmajohtojen varsinaisen johtokadun ulkopuolella. Siksi jokaiseen metsänomistajaan otetaan yhteys ensin kirjeellä, minkä jälkeen Elenian urakoitsija sopii yksityiskohdista suorin yhteyksin”, Lepistö sanoo.

Tähän mennessä Elenia on hoitanut sähköverkon vierimetsiä yhteensä 1800 kilometriä Pirkanmaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteistyö metsänomistajien kanssa on sujunut hyvin.

”Tarjoamme metsänomistajille mahdollisuutta osallistua yhteismyyntiin, josta he saavat kaadetuista puista kilpailukykyisen hinnan. Elenia suorittaa hakkuut ja taimikonhoidon kustannuksellaan eikä niistä synny metsänomistajalle kustannuksia”, Lepistö kertoo.

Hakkuut tehdään pääsääntöisesti koneellisesti ja taimikonhoito metsurityönä. Urakoitsijat valitsevat kohteeseen sopivan toteutustavan.

Johtoalueiden perusraivaus etenee jatkuvasti
Sähköverkon johtoalueiden raivaus on osa Elenian jatkuvaa sähköverkon perushuoltoa. Tänä vuonna Elenia raivaa sähköverkkonsa johtoalueita lähes 6000 kilometriä. Raivauksista Elenia tiedottaa paikallislehdissä ja niistä jaetaan myös tiedotteita postilaatikoihin. Elenian sähköverkon raivauksiin ja vierimetsäkohteisiin voi tutustua osoitteessa  www.elenia.fi/sahko/raivauskartta