Olet täällä

Elenia hoitaa Padasjoella sähköverkon vierimetsiä kestämään myrskyjä

Tämän vuoden alussa alkanut Elenian keskijännitteisen runkoverkon vierimetsänhoitohanke laajenee Padasjoella. Sähköverkon johtoalueiden vierimetsienhoidon maastotyöt alkoivat tammikuussa Toritun ympäristössä, ja nyt Elenia laajentaa vierimetsänhoidon aluetta myös muualle Padasjoella. Ilmajohtojen vierimetsien hoidolla ennaltaehkäisemme myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia puustolle ja vähennämme sähkökatkojen riskiä.

Nyt työn alla olevat uudet kohteet sijaitsevat Auttoisten sekä Vesijaon ja Porasan ympäristössä. Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsiä raivataan kaikkiaan noin 43 kilometriä. Pääurakoitsijana hankkeessa on metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme.

Vierimetsien hoito on tehokas tapa vähennetää puuston riskejä sähkölinjalle. Vierimetsät käsitellään harvennushakkuulla sekä taimikonhoidolla noin 10-15 metriä leveällä alueella sähköjohdon molemmin puolin. Kun metsät hoidetaan metsänhoitosuositusten mukaan ajallaan, saadaan sähkön toimitusvarmuutta parannettua hoidetuilla alueilla eikä metsänkasvulle aiheudu haittaa.

Padasjoen kunnan alueella hoidetaan vierimetsiä vuosina 2017-2018 kaikkiaan noin 70 kilometriä, ja hanke koskee noin 250 maanomistajaa. Maanomistajiin on otettu yhteyttä kirjeitse ennen maastotöiden alkua. Hakkuut on tavoitteena jaksottaa siten, että ensin tehdään kesäkorjuukelpoiset kohteet ja talvella kosteammat ja pehmeämmät alueet roudan aikaan.

Maanomistajille tarjotaan mahdollisuus osallistua puiden yhteismyyntiin, jolloin he saavat kaadetuista puista kilpailukykyisen hinnan. Elenia suorittaa hakkuut ja taimikonhoidon kustannuksellaan, eikä niistä synny metsänomistajalle kuluja.

Elenia
Viestintä