Olet täällä

Elenia investoi säävarmaan sähköverkkoon 115 miljoonaa euroa vuonna 2016

Sähköverkkoyhtiö Elenian suunnitellut investoinnit sähköverkkoon nousevat 115 miljoonaan euroon vuonna 2016. Investoinnit jakautuvat koko yhtiön alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Elenian pitkän aikavälin investointiohjelma parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja edistää myös paikallista työllisyyttä. Elenia rakentaa tänä vuonna säävarmaa sähköverkkoa noin 2 500 kilometriä. Sähköverkon maakaapeloinnin tekee yhtiön laaja urakointiverkosto verkkoalueen kaikissa maakunnissa.

Elenialla on sähköverkkoa kaikkiaan 67 600 kilometriä ja asiakkaita 417 000. Elenian tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus 70 prosenttiin. Elenian aloittaessa hankkeensa vuonna 2009 sen maakaapelointiaste oli alle 20 prosenttia. Yhtiö on nostanut kaapelointiasteensa 34 prosenttiin.

Jakeluverkkoa on Suomessa noin 375 000 kilometriä, josta ilmajohtoina on noin kaksi kolmannesta. Erityisesti kaupunkien ulkopuolella ilmajohtojen osuus on merkittävä.