Olet täällä

Uudistettu akku tasaa ja varmistaa Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannon

 Asiakkaille entistä luotettavampaa lämpöä

Elenia Lämmön Vanajan voimalaitoksella loppukesästä käynnistynyt lämpöakun peruskorjausprojekti on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että akkua aletaan tänään täyttää.

Lämpöakkuun ladataan nyt kaikkiaan 10 000 m3 vettä suoraan Hämeenlinnan vesijohtoverkosta. Sen jälkeen siitä poistetaan suola ja happi. Vesi lämmitetään niin, että akun yläosassa sen lämpötila on vain muutaman asteen alle kiehumispisteen.

Remontin yhteydessä uusittiin 30 metriä korkean kuumavesisäiliön alaosaa ja kattoa sekä asennettiin valmius aurinkoenergian hyödyntämiseen. Projekti on Elenia Lämmön kunnossapitopäällikkö Jukka Varosen mukaan edennyt aikataulussa ja suunnitelman mukaan.

- Jos kaikki menee suunnitelman mukaan loppuun asti, on vuoden vaihteessa täydessä akussa tallessa 400 megawattituntia lämpöenergiaa, Varonen sanoo.

Akussa olevaa lämpöenergiaa käytetään kahteen tarkoitukseen. Sillä tasataan erityisesti keväällä voimakkaiden, päivän ja yön välisten lämpötilaerojen vaikutusta tuotantoon. Lisäksi se toimii varavoimana mahdollisia häiriö- tai huoltotilanteita varten.

Kaukolämpöä uusiutuvalla, paikallisella puuenergialla

85 % Hämeenlinnan kaukolämmöstä tuotetaan Elenia Lämmön Vanajan voimalaitoksella. Loppu tulee sitten esimerkiksi Ahvenistolla ja Kaurialassa sijaitsevista pienemmistä lämpökeskuksista, joita tarvitaan talviaikaan.

Vanajan voimalaitoksella käytetään polttoaineena pääasiassa uusiutuvia biopolttoaineita, joiden osuus on noin 2/3.

- Tuotamme kaukolämmön paikallisella hakkeella. Tilanteen niin vaatiessa tuotannossa voidaan käyttää myös muita polttoaineita, Varonen kertoo.

Vanajan voimalaitos on yksi Suomen vanhimmista voimalaitoksista, jota on modernisoitu useaan otteeseen. Sähkön tuotannon jälkeen se muutettiin tuottamaan hämeenlinnalaisille lämpöä 1980-luvulla. Rakennuksen julkisivu on suojeltu, ja sen seinien suojassa on tallessa tärkeä osa Suomen energiahistoriaa sotavuosista lähtien.