Olet täällä

Tietoa Elenia-konsernista

Elenia Oy

Elenia Oy on sähköverkkoyhtiö, joka palvelee 420 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteemme on edistää Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa.

Toimintaamme ohjaavat keskeiset toimintapolitiikat.

Ympäristöpolitiikka

Toiminnassamme sovelletaan ympäristöpolitiikkaa, joka on keskeinen osa kestävää kehitystä ja näkyy yhtiön strategioissa, prosesseissa ja jokapäiväisessä liiketoiminnassa . Strategian mukaan yhtiö huomioi turvallisuuden ja ympäristön kaikissa päätöksissään. Ympäristöpolitiikka (pdf)

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Elenian henkilöstöllä ja yhteistyökumppaneilla tulee olla mahdollisuus työskennellä turvallisessa, terveellisessä ja motivoivassa työympäristössä. Yhtiössä sovelletaan Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkaa (pdf)

Hankintapolitiikka

Hankintapolitiikka perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin sekä eettisiin ohjeisiin. Hankintapolitiikka (pdf)

Omaisuudenhallintapolitiikka

Omaisuudenhallintapolitiikka kattaa kaikki yhtiön pääprosessit, verkonhallinta-, liittymä-, vikapalvelu- sekä sähkönsiirtoprosessit, niihin liittyvän verkko-omaisuuden, omaisuuden hallintaan liittyvät tekniset IT-järjestelmät sekä niiden välisen tietoliikenteen. Omaisuudenhallintapolitiikka (pdf)

Syrjimättömyys

Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Verkonhaltijan tulee laatia ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että verkonhaltija toteuttaa sähkömarkkinalain 3 ja 4 luvussa säädetyt velvoitteensa sähköverkon käyttäjien suhteen syrjimättömästi. Lisäksi verkonhaltijan tulee laatia kalenterivuosittain kertomus toimenpideohjelman täytäntöönpanosta.

Tutustu Elenian toimenpideohjelmaan ja sen täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseen.

Lue lisää Energiaviraston julkaisemista sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista 

Elenia Lämpö Oy

Elenia Lämpö tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Toimimme Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa.

Elenia Lämmössä asetetut työturvallisuus- ja ympäristötavoitteet määritellään ja arvioidaan Työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikan (pdf) mukaan.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus on tärkeä osa yrityksemme toimintaa. Mitä tehokkaammin energiaa hyödynnetään, sitä vähemmän energiaa tarvitsee tuottaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta, ja olemme mukana sekä palveluiden että tuotannon toimenpideohjelmassa.

Reilu kaukolämpö

Elenian kaukolämpötoiminnoilla on Energiateollisuus ry:n myöntämä Reilu kaukolämpö -laatumerkki. Merkki on osoitus korkeasta laatutasosta sekä tasapuolisesta, asiakaslähtöisestä ja avoimesta toiminnasta.

Elenia Palvelut Oy

Elenia Palvelut Oy on energia-alan palvelutuottaja, joka tarjoaa sähköverkko-, kaukolämpö- ja maakaasuliiketoimintaan liittyvää asiakaspalvelua Elenia Oy:n jaElenia Lämpö Oy:n asiakkaille.

Tärkeimpänä tavoitteenamme on onnistuneen asiakaskokemuksen luominen – jopa asiakkaan yllättäminen palvelullamme. Miellyttävän asiakaskokemuksen varmistamiseksi panostamme jatkuvasti toimintamme laatuun ja tehokkuuteen. Palveluidemme kehittämisessä kuuntelemme asiakkaitamme ja otamme huomioon heidän palautteensa ja toiveensa. Tavoitteemme on olla asiantuntevin ja osaavin palveluntuottaja energia-alalla. 

Toimintaamme ohjaavat Elenian toimintapolitiikat sekä kumppaneidemme palvelu- ja liiketoimintatavoitteet.

Me välitämme asiakkaidemme arjen sujumisesta. 

Ota yhteyttä

  • Toimitusjohtaja Tapani Liuhala, Elenia Oy, puh. 020 586 11
  • Toimitusjohtaja Matti Tynjälä, Elenia Lämpö Oy, puh. 020 58 6 11
  • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elenia.fi

Arvomme

  • Asiakasta lähellä
  • Vastuullinen kumppani
  • Yhdessä aikaansaaminen
  • Rohkeus uudistua

Elenia-konserniin voit perehtyä tästä: www.elenia.com.

1