Älykäs sähköverkko, osa 1: Mikä ihmeen älykäs sähköverkko?

Mikä yhdistää järkevää sähkönkäyttöä kotona, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja varmaa sähkönjakelua? Vastaus on älykäs sähköverkko.

Tekoälyllä ryyditetty sähköverkko on moniulotteinen kokonaisuus, joka vaikuttaa niin sähkönkäyttäjiin kuin yhteiskuntaan. Suomessa älykkään verkon rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä osaaminen on kansainvälisellä tasolla huippuluokkaa, eikä aivan helpolla löydy toista maata, joka olisi yhtä hyvä niin laajalla rintamalla.

"Älykkäällä sähköverkolla on lukemattomia hyötyjä: se mahdollistaa muun muassa uusiutuvan energian käytön, sähkön varastoinnin, tehokkaan sähköverkon ylläpidon ja koko energiamurroksen, joka on välttämätön ilmastonmuutoksen torjunnassa", listaa Elenian varatoimitusjohtaja Jorma Myllymäki.

"Älykäs sähköverkko on kustannustehokas tekninen alusta, joka mahdollistaa digitaalisen ja hiilineutraalin yhteiskunnan sekä asiakkaiden osallistumisen sähkömarkkinoille", Myllymäki jatkaa.

Elenia on rakentanut älykästä sähköverkkoa jo parin vuosikymmenen ajan ja se edustaa kansainvälistä huippua. Elenia hyödyntää vauhdilla kehittyvää huipputeknologiaa, ja kehittää sen pohjalta uusia tuotteita ja palveluita.

Sininen maisema,jossa taloja

Asiakkaiden älykkäästä sähkönkulutuksen mittauksesta kertyvän datan ansiosta kodeissa pystytään myös seuraamaan sähkönkulutusta jo varsin tarkasti ja tekemään tietojen perusteella entistä järkevämpiä valintoja.

Tieto vaikuttaa kulutukseen

Sähkön käyttäjille älykkään sähköverkon hyödyt näyttäytyvät muun muassa saatavilla olevan tiedon määrässä ja laadussa. Kun sähköverkkoa pystytään valvomaan tehokkaasti, asiakkaille voidaan toimittaa esimerkiksi lähes reaaliaikaista tietoa sähkökatkoista ja niiden korjaamisesta. Verkkoa valvova ja ohjaava tietojärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa myös häiriöiden korjaamista.

"Asiakkaiden älykkäästä sähkönkulutuksen mittauksesta kertyvän datan ansiosta kodeissa pystytään myös seuraamaan sähkönkulutusta jo varsin tarkasti ja tekemään tietojen perusteella entistä järkevämpiä valintoja", Myllymäki sanoo.

Älykäs sähköverkko rakentaa pohjaa tulevaisuuden sähkömarkkinoille, joihin asiakkaatkin voivat osallistua. Omakotitaloissa on jo pitkään voinut tuottaa omaa sähköä esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja tarvittaessa myydä ylimääräinen sähkö energiayhtiölle. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa myös kerrostalo- ja rivitaloasukkaille sähköntuotannon ja -kulutuksen netotuksen sekä ylijäämätuotannon hyötyjen jakamisen asukkaille.

"Kiinteistöjen sisäiset energiayhteisöt ovat tulevaisuutta. Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa pystytään siirtämään hajautetusti tuotettua energiaa verkkoon ilman teknisiä rajoituksia. Tämä tarjoaa mahdollisuuden myös lisätä uusiutuvan energian käyttöä."

Älyverkko ilmastotekona

Suomessa käytetään paljon sähköä ja sähköverkkoinfran odotetaan toimivan pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Suomalaiset sähköverkot ovatkin kansainvälisesti vertailtuna kapasiteetiltaan vahvoja.

"Sähköntuotanto on meillä ilmastosta riippuvaista. Älykkäällä sähköverkolla pystytään hallitsemaan tuotannon ja kulutuksen eroja sekä mahdollistamaan myös varastointiratkaisut. Älykkäät sähkömarkkinat optimoivat sähkönkulutusta, jolloin varavoimaa tarvitaan vähemmän", Jorma Myllymäki kertoo tulevaisuudesta.

Modernit sähköverkkojärjestelmät ja innovatiivinen verkkoteknologia tuo verkkopalvelut mukaan avainrooliin ilmastoteoissa. Energiankulutuksen järkevöittäminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen ja verkon tehokkaampi ylläpito ovat esimerkkejä siitä, miten älykkään sähköverkon avulla voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan.

"Siirtyminen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa asettaa energiajärjestelmälle aivan uudenlaisia vaatimuksia, joten älykkään sähköverkon mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat tässä avainasemassa", Myllymäki painottaa.


Haluatko tietää enemmän älykkäästä sähköverkosta? Julkaisemme aiheesta artikkelisarjan, jonka jokainen osa avaa älykkään sähköverkon osa-alueita tarkemmin. Artikkelisarjan toisessa osassa keskitytään älykkään sähköverkon rooliin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.