Älykäs sähköverkko, osa 3: Älykäs sähköverkko rajaa tehokkaasti sähkökatkojen vika-alueita

”Sähkökatko Kotikatu 1. Rajaamme vika-aluetta. Sähkökatkon arvioitu kesto noin klo 20 asti”. Kun tällainen tekstiviesti kilahtaa puhelimeen, tulee sähkökatkosta huolimatta luottavainen olo. Tilanne on Elenian tiedossa ja sitä hoidetaan. Kun valtaosalle sähköt palaavat vartin sisällä, on älykäs sähköverkko ohjannut sähköt päälle verkon osiin, joita myrsky ei runnellut.

Erityisesti rajujen sääilmiöiden aiheuttamissa laajoissa sähkökatkoissa älykäs sähköverkko on avainasemassa verkon vika-alueiden rajauksessa, vikojen paikantamisessa ja korjauksessa. Älykäs teknologia mittaa ja seuraa verkkoa koko ajan antaen välitöntä tilannetietoa Elenian käyttökeskuksen käytönvalvojille. Teknologia tuottaa tietoa esimerkiksi ongelman laajuudesta.

Älykkään sähköverkon ansiosta vika pystytään rajaamaan ja eristämään niin, että sähköt voidaan palauttaa verkon kunnossa oleviin osiin varayhteyksiä käyttämällä. Tämä vie usein alle 15 minuuttia.

"Sähkökatkot kestävät verkossamme keskimäärin kaksi tuntia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilta katkoalueen asiakkailta olisi sähköt poissa tämän ajan. Vaikka asentajat tekevät korjaustyöt maastossa, on asiakkaiden palvelemisessa huima edistysaskel se, että älykäs verkkoteknologia hoitaa sähköt vikkelästi takaisin suurimpaan osaan verkkoa", kertoo Elenian käyttöpäällikkö Heikki Paananen.

Puu kaatunut sähköjohdolle

Tiedolla palvelua monessa kanavassa

Sähkökatkoista viestitään asiakkaille muutamassa minuutissa automaation ansiosta. Tekstiviestit kertovat katkon arvioidun keston ja päättymisen sekä antavat ohjeet sen varalta, että sähköt eivät ole palautuneet.

"Asiakkaat voivat tilata maksuttoman viestipalvelun puhelimeensa ja sähköpostiinsa. Esimerkiksi suvun yhteisen mökin katkoista tiedon voi tilata useammallekin henkilölle. Lisäksi palvelemme asiakkaitamme automaattisesti päivittyvällä sähkökatkokartalla ja puhelimitse", Paananen listaa.

Elenia teki hiljattain asiakaskyselyn vikapalveluviestinnästä ja erityisesti karttapalvelusta. Kyselyn perusteella parannetaan karttapalvelun käytettävyyttä, jotta kartan käyttö on entistä helpompaa ja toivotun mukaista.

"Tekstiviesti on suosituin viestintäkanavamme, mutta siihen mahtuu sisältöä varsin napakasti. Älykkään sähköverkon ansiosta pystyisimme tarjoamaan asiakkaille nykyistä tarkempaa ja kohdennetumpaa tietoa. Toisaalta tärkeää on ratkoa asiakaspalautteen pohjalta, mikä tieto on asiakkaalle oleellista", Paananen pohtii.

Älykäs teknologia ja maakaapelointi vähentävät katkoja

Elenialla on kaikkiaan 75 500 kilometriä sähköverkkoa, josta yli puolet on nyt maakaapeloitu. Kun sähköt katkeavat, syynä on useimmiten puun kaatuminen tai oksien lentely sähkölinjoille. Talvella lumikuormat voivat taivuttaa puita johdoille metsän puolelta, ja joskus asialla ovat myös eläimet tai ukkosen salama.

"Säävarmassa maakaapeliverkossa on katkoja alle kymmenen prosenttia siitä, mitä ilmajohtoverkossa. Kaapeloinnin ja älykkään verkon ansiosta katkot harvenevat ja lyhenevät, ja pystymme palauttamaan asiakkaille sähköt yhä nopeammin", Paananen kertoo.

Jos sähkökatko venyy, syynä voivat olla pitkät etäisyydet tai haastava maasto, jolloin asentajilla kestää pidempään päästä korjaamaan vikaa. Myrskyissä tai muuten haasteellisissa olosuhteissa korjaustyöt voivat kestää, koska asentajien tulee huomioida työturvalliset toimintatavat.

"Asentajia on jatkuvassa hälytysvalmiudessa koko verkkoalueellamme. Myrskyihin varaudumme lisäämällä väkeä, varmistamalla viankorjauskaluston, varaosat ja pylväitä valmiiksi, varaamalla helikoptereita ja valmistautumalla yhteistyöhön mm. pelastustoimen kanssa. Teemme kaikkemme, jotta sähkökatkot vaikuttaisivat asiakkaiden elämään mahdollisimman vähän."


Haluatko tietää enemmän älykkäästä sähköverkosta? Julkaisemme aiheesta artikkelisarjan, jonka jokainen osa avaa älykkään sähköverkon osa-alueita tarkemmin. Ensimmäisessä osassa kerrotaan älykkäästä sähköverkosta kokonaisuutena ja toisessa osassa älykkään sähköverkon roolista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Seuraavana vuorossa on sarjan neljäs osa, jossa keskitytään älykkään sähköverkon mahdollisuuksiin sähkönkulutuksen vähentämisessä.