Älykäs sähköverkko, osa 4: Digi tehostaa älykkään sähköverkon arkea

Tehokkuus ja helppous ovat avainsanoja, kun puhutaan älykkään sähköverkon hyödyistä. Digitalisaatio tehostaa verkkoyhtiön toimintaa ja helpottaa asiakkaan arkea.

Modernit tietojärjestelmät, digitalisaatio ja automaatio ovat verkkoyhtiössä tärkeimpiä perustyökaluja. Niiden avulla Elenia kehittää palveluitaan ja parantaa toimintansa tehokkuutta.

tietokonepiuhoja

Asiakkaille tehokkaampi toiminta tarkoittaa helpompaa ja sujuvampaa arkea monin eri tavoin. Älykkäät sähkömittarit tuottavat automaattisesti tiedon asiakkaiden sähkönkulutuksesta lippulappusten lähettelyn sijaan. Asiakkaat voivat vaivattomasti liittää verkkoon omien aurinkopaneeliensa energiantuotantoa. Sähköverkon viat korjataan ripeämmin ja haitat sähkökatkon sattuessa voidaan minimoida.

Miten tähän on päästy?

"Elenia on järjestelmällisesti kehittänyt tietojärjestelmiään koko ajan ja älykäs sähköverkkomme on kansainvälisesti huipputasoa. Verkossamme on esimerkiksi yhä enemmän etäohjattavia, automatisoituja kytkinlaitteita, joita voimme ohjata järjestelmillä. Kehitystyö on jatkuvasti kääntynyt yhä enemmän asiakkaidemme arkea helpottaviin innovaatioihin", kertoo Elenian verkkopäällikkö Tommi Lähdeaho.

Järjestelmät ja automatisaatio hoitavat rutiinityöt

Digitalisaatio on muuttanut esimerkiksi Elenian käyttökeskuksessa työskentelevien työnkuvaa. Iso osa rutiinitöistä hoituu nyt automatisaation ja tietojärjestelmien avulla, ja ne tarjoavat tukea myös vaativampiin tehtäviin.

"Tietojärjestelmät helpottavat sekä meidän työtämme että asiakkaiden arkea. Ne toimivat apukäsinämme ja -silminämme ja hoitavat osan työstä. Ne on opetettu siihen, miten ihminen tekisi vastaavat asiat."

Miten samat työt hoituivat ennen kuin digitalisaatio ja automatisaatio valjastettin avuksi? Pitkälti käsipelillä, Lähdeaho sanoo.

"Tietojärjestelmät olivat aiemmin nykyisiin verrattuna hyvinkin alkeellisia muun muassa verkon valvonnassa ja häiriötilanteiden hallinnassa. Aiemmin jouduimme myrskyjen aiheuttamissa vikatilanteissa rajaamaan toimivasta verkosta laajojakin alueita, joilla asiakkaat olivat ilman sähköä verkkovaurioiden vuoksi. Varsinaisen vikapaikan hakeminen ja myös vian korjaaminen veivät nykyistä enemmän aikaa. Nyt automatisaatio ja järjestelmät tehostavat vikapaikan rajausta ja sähköjen palautusta. Tavoitteenamme on, että saisimme kohdennettua tiedon vika-alueesta vieläkin tarkemmin ja voisimme rajata vika-alueen puolet nopeammin kuin nyt."

Vaikka digitalisaatio onkin muuttanut työn tekemistä, yksi asia pysyy ennallaan.

"Mikään automatiikka ei korjaa sähköverkon vikoja, jos vaikka puu on kaatunut sähkölangalle. Siihen tarvitaan edelleen ammattilaiset paikan päälle niin tuulessa kuin tuiskussakin."

Verkon kapasiteetin riitettävä kasvavaan kulutukseen ja tuotantoon

Tietojärjestelmien ja automatisaation rooli kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Kaiken lähtökohtana on vahva, älykäs sähköverkko, jossa pitää riittää kapasiteettia sähkönkulutukselle ja hajautetulle energiantuotannolle. Sekä kulutus että tuotanto ovat jatkuvassa kasvussa, sillä yhteiskunta sähköistyy koko ajan yhä enemmän. Esimerkiksi sähköautojen määrä ja hajautettu energiantuotanto lisääntyvät.

Sähköauto latauksessa rivitalon pihassa

Tietojärjestelmät ja uuden sukupolven mittausjärjestelmä älymittareineen tulevat tarjoamaan lähes reaaliaikaista tietoa myös sähköverkosta, jolloin Elenia voi optimoida verkon tilaa ja valvontaa entisestään.

"Näin pystymme ennakoimaan, milloin tarvitaan joustopalveluita kulutukseen tai tuotantoon. Älykäs verkko antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden joustopalveluiden hyödyntämiseen, jotta verkon kapasiteetti riittää kaikissa tilanteissa", Lähdeaho kuvaa tulevaa.


Haluatko tietää enemmän älykkäästä sähköverkosta? Julkaisemme aiheesta artikkelisarjan, jonka jokainen osa avaa älykkään sähköverkon osa-alueita tarkemmin. Ensimmäisessä osassa kerrotaan älykkäästä sähköverkosta kokonaisuutena ja toisessa osassa älykkään sähköverkon roolista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kolmas osa avaa älykkään sähköverkon roolia sähkökatkojen rajaamisessa ja korjauksessa.