Asiakaslupaukset, osa 4: Lupaamme tyytyväisyystakuun säävarman sähköverkon rakentamishankkeille

Eri puolilla verkkoaluettamme uudistetaan ikääntyvää sähköverkkoa maakaapeloinnilla säävarmaksi. Annamme säävarman sähköverkon rakentamiseen tyytyväisyystakuun, joka takaa muun muassa työmaan turvallisuuden, siisteyden ja työn laadun.

Ikääntyvien sähkölinjojen uudistaminen viemällä verkkoa maan uumeniin muuttaa sähköverkkoa jatkuvasti yhä säävarmemmaksi, kun kaapelit eivät enää kulje ilmassa sään ja luonnonilmiöiden armoilla. Elenian verkkoalueella on tänäkin vuonna useita hankkeita, joilla parannetaan sähkönjakelun laatua.

- Töiden edetessä tehtävämme on huolehtia paitsi varsinaisesta kaapeloinnista, myös työmaiden turvallisuudesta ja siisteydestä, materiaalien kierrätyksestä ja kaivuupaikan maisemoinnista työn jälkeen, kertoo projektinjohdon ja rakennuttamisen yksikön päällikkö Jukka Laakso.

Asiakaslupaukseksi kirjattu tyytyväisyystakuu on viestimme siitä, mitä työmaalla tapahtuu ja miten siellä toimitaan. Seuraamme lupauksemme toteutumista tarkasti.

- Työmaiden käytännön työt ovat kumppaniurakoitsijoiden vastuulla, ja asiakaslupaus sitoo myös heidän toimintaansa. Meillä on yhtenäiset ohjeet, jotta kaikki hoitaisivat asiat samalla tavalla.

Siistit ja turvalliset työmaat

Koska töitä tehdään usein teiden varsilla ja työmaalla on isoja koneita, on erittäin tärkeää huolehtia sekä työntekijöiden että ohikulkijoiden turvallisuudesta. Tähän tuo oman vivahteensa se, että esimerkiksi ohikulkevat koululaiset ovat hyvin kiinnostuneita komeista työkoneista.

- Tiedotamme rakennustöistä paikallisille asukkaille muun muassa tekstiviestein ja työmailla on turvallisuusmerkinnät. Myös lähialueen kouluille lähetetään rakentamisesta tietoa. Tavoitteena opastaa koululaisia siihen, että työmaata ei saa ohittaa ennen kuin on saanut luvan koneenkuljettajalta, Laakso kertoo.

Töiden aikana pidetään huolta työmaan siisteydestä. Kun isoilla koneilla kaivetaan maata auki, tulee väkisinkin sotkua, mutta jäljet siivotaan työn päätteeksi. Paikasta riippuen kaivuupaikoille saatetaan urakan päätteeksi esimerkiksi kylvää uutta nurmikkoa.

Kun kaikki on valmista työmaalla, jäljelle jää vielä käytöstä poistettujen materiaalien kierrätys. Sähköpylväät, kaapelit ja muut tarvikkeet jatkavat matkaansa hyötykäyttöön.

- Pidämme itse osan pylväistä varapylväinä, ja osa myydään esimerkiksi maatalouteen pylväiksi, pengerryksiin tai vaikkapa siltojen tukirakenteiksi. Kaapelit, johdot ja muut metalliosat kierrätetään yhteistyökumppanin kautta.