Elenia Avoin palvelee tiedolla – milloin sinun sähköreitistäsi tulee säävarma ja miten sähköinen vihreä siirtymä etenee?

Haluatko tietää, mistä sähkö tulee sinun kotiisi ja millaisia suunnitelmia Elenialla on asuinalueesi sähköverkon kehittämiseksi? Kiinnostaako, miten alueesi aurinkosähkön ja tuulivoiman määrä on kehittynyt? Klikkaa auki Elenia Avoin, sieltä löydät kaikki tiedot.

Elenia Avoimen tarkoituksena on tarjota Elenian verkkoalueen asukkaille tietoa heidän sähkönsä toimitusvarmuudesta. Toimitusvarmuuteen liittyviä asioita pystyy ymmärtämään paremmin, kun tietää, mistä sähkö tulee, ja onko matkalla ilmajohtoverkkoa vai säävarmaksi maakaapeloitua verkkoa.

"Se, mitä kotona näkyy omasta ikkunasta, on vain pieni osa sähköverkkokokonaisuutta. Palvelu näyttää kotiosoitteen perusteella toimitusvarmuuden, sähkön reitin sähköasemalta sekä sähköasema-alueen, joka vaikuttaa osoitteen sähkönjakeluun. Lisäksi palvelusta näkee, kuinka paljon kodin ja sähköaseman välillä on johtokilometrejä ja kuinka suuri osa niistä on jo maakaapeloitu säävarmaksi", selvittää palvelupäällikkö Tiina Salmi Eleniasta.

Palvelupäällikkö Tiina Salmi esittelee Elenia Avoin-palvelua
Palvelupäällikkö Tiina Salmi esittelee Elenia Avoin -palvelua

Toimitusvarmuuden näkökulmasta palvelun kiinnostavin tieto on oman sähkön jakelureitin kehittämissuunnitelma. Elenia jakaa verkkoalueensa kehittämisvyöhykkeisiin, joista jokaiselle on laadittu oma suunnitelma. Suunnitelmassa määritellään vyöhykkeen toimenpiteet eli esimerkiksi se, ollaanko alueen verkkoa kaapeloimassa säävarmaksi, miten verkkoa huolletaan tai miten jäljellä oleva ilmaverkko pidetään kunnossa. Palvelusta löytyy myös tieto mahdollisen maakaapeloinnin aikataulusta.

Elenia Avoin -palveluun on tuotu näkyville myös koko Elenian verkkoalue sekä tietoa tuulivoiman, aurinkoenergia ja sähköisen liikenteen kehittymisestä. Palvelun kautta näkee myös, milloin Elenia on asentanut tai asentaa asiakkaalle uuden sähkömittarin.

Laadukasta asiakaspalautetta sähköverkon kehittämissuunnitelmasta

Kuvakaappaus Elenia Avoin -palvelusta

Elenia Avoin rakennettiin keväällä 2022, kun Energiavirasto edellytti, että verkkoyhtiöt kuulevat asiakkaita jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Elenian kehittämissuunnitelmasta saatu palaute oli yllätys.

"Toivoimme lukumäärällisesti runsasta palautetta, mutta laatu korvasi määrän: saimme peräti 500 avointa palautetta. Kommentit olivat todella tasokkaita ja niistä näki, että asiakkaat ovat ajatelleet asiaa", Salmi kertoo tyytyväisenä.

"Saimme samalla kerättyä dataa asiakkaidemme sähkön käytöstä, esimerkiksi siitä, aikovatko he hankkia sähköauton. Lisäksi saimme jonkin verran tietoa kunnostettavista kohteista, joista osa olikin jo työlistalla, ja osa nostettiin sinne palautteen myötä."

Vaikka palvelu luotiin alun perin vastaamaan lakisääteiseen vaatimukseen kuulla asiakkaita kehittämissuunnitelmasta joka toinen vuosi, Elenia halusi jatkaa sen ylläpitämistä yhtenä pysyvistä palveluistaan.

"Muun muassa energiakriisi muutti maailmaa, joten halusimme tuoda esiin, mitä vastuullinen sähköinfran ylläpito vaatii meiltä. Haluamme näyttää asiakkaille, mihin heidän verkkopalvelumaksunsa käytetään, ja miten paljon verkkopalvelut ovat kehittyneet ja kehittyvät jatkuvasti. Palvelun kautta asiakas voi jättää palautetta, jota hyödynnämme suunnitellessamme sähköverkon kehittämistä", Salmi jatkaa.

"Olemme saaneet asiakkailta positiivista palautetta, että he eivät ole tulleet ajatelleeksikaan, että sähkö kulkee näin. Asiakkailla on oikeus tietää nämä asiat."