Hyvin toimiva työyhteisö luo yhteisöllisyyttä

Elenian huolehtiessa työyhteisönsä henkilöstöstä on lähtökohtana TEKO – Terveenä kotiin -ohjelman teemat hyvinvoinnista. Hyvinvointi Elenialla tarkoittaa niin fyysistä kuin psyykkistäkin terveyttä. Ymmärrys henkilöstön tarpeista jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tarkoittaa asioihin tarttumista, yhdessä oppimista ja ratkomista. Ja ennen kaikkea yhteisöllisyyttä, jonka elenialaiset yhdessä luovat.

Eleniassa työskentelee noin 350 energia-alan ammattilaista. Aika ajoin henkilöstön määrää kasvattaa muun muassa opiskelijat, joita tulee taloon harjoitteluihin ja kesätöihin. Jokaisen tukena työyhteisössä on tiimeistään huolehtivat esihenkilöt, joita puolestaan tukee HR.

"Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittyvä työtyytyväisyys. Siksi kehitämme aktiivisesti työyhteisöämme ja osallistumista lainmukaisen yhteistoiminnan ja työsuojelutoiminnan rinnalla. Kasvattaaksemme ymmärrystä henkilöstömme hyvinvoinnista, näkemyksistä ja odotuksista teemme säännöllisesti henkilöstötutkimuksia. Näin saamme käsityksen elenialaisten hyvinvoinnista", kertoo Elenian henkilöstön kehittämispäällikkö Tiia Asikainen.

Henkilöstön kehittämispäällikkö Tiia Asikainen
Henkilöstön kehittämispäällikkö Tiia Asikainen

Elenian henkilöstöstrategian käsittelee elenialaisista koostuva Henkilöstöfoorumi, joka keskustee henkilöstön toiveista. Työkykyohjelma puolestaan kokoaa yhteen konkreettiset toimet hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Taustalla on aina ajankohtainen selvitys nykytilasta.

Henkilöstöstrategia linjaa osaamisen kehittämisen sekä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tavoitteet. Taustalla on Elenialla turvallisuusjohtamisesta tuttu TEKO – Terveenä kotiin -ajattelu. Se pätee sekä omaan porukkaan että kumppaniverkostossa Elenialle töitä tekeviin.

Erilainen osaaminen voimavarana

Elenialaisten ikäjakauma on laaja, talossa on paljon pitkiä työsuhteita ja vaihtuvuusprosentti on maltillinen.

"Pitkien työsuhteiden etu on se, että kokeneet konkarit siirtävät sujuvasti osaamistaan eteenpäin. Työtehtävät ovat laaja-alaisesti erilaisia. Talosta löytyy niin energia-alan insinöörejä, asiakaspalvelun ja huipputeknologian moniosaajia kuin eri hallinnollisten tehtävien ammattilaisia", Asikainen kuvaa.

"HR-työssäni on sekä suola että haaste, kun erilaiset ihmiset osaamisineen ja tutkintotaustoineen toivovat eri asioita. On ymmärrettävä henkilöstömme näkemyksiä ja odotuksia työyhteisön arjesta ja siitä, mitä he oikeasti arvostavat", Asikainen kertoo.

Elenialaiset käytävällä

Kaiken lähtökohta on se, että henkilöstö on Elenian tärkein voimavara. Vaikka etätyö on muuttanut työn teon käytäntöjä, pitävät elenilaiset yllä yhteisöllisyyttä työn arjen tempauksilla ja tapahtumilla – aika ajoin myös yhteisillä juhlilla.

"Henkilöstötutkimusten mukaan elenialaiset arvostavat työpaikan varmuutta ja jatkuvuutta. Kiitosta tulee vapaudesta tehdä töitä ajasta tai paikasta riippumatta, sillä iso osa työtehtävistämme sallii etätyöskentelyn. Esiin nousevat myös vastuullisuusteemat, ilmasto- ja ympäristökysymykset sekä se, miten voimme tehdä osamme tulevaisuuden turvaamisessa."

Osaava ja yhdenvertainen työyhteisö

Tiia Asikainen tietää, miten eri tavoin voidaan tarvita tukea työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

"Kiinnitämme huomiota yhdenvertaisuuteen työyhteisössä. Esimerkiksi kevättalvella 2023 kohdistimme työkyvyn tukemisen hankkeen asiakasneuvojillemme, kun asiakaspalvelu oli edeltävänä syksynä ruuhkautunut sähköpulan uhan vuoksi. Näimme juuri tätä työtä tekevien tarvitsevan erityistä tukea."

Elenia tarjoaa myös monin tavoin mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja kouluttautumiseen. Viimeisimpiä hankkeita on asiantuntijoille suunnattu koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan nyt jo toistamiseen yhteistyössä Aalto EE:n kanssa. Tavoitteena on antaa erityisesti asiantuntijoiden tarpeeseen uusia työkaluja työssä kehittymiseen.

"Arvostamme osaamista ja osaajia, jotta asiakkaamme saavat jatkossakin parasta mahdollista, vastuullista palvelua", Asikainen sanoo.