Jatkuvuus ruokkii työturvallisuutta – ”Turvallisuudella iso vaikutus työssä viihtymiselle”

Vaihtelevaan työhön liittyy myös vaihtelevia riskejä. Kun riskit kartoitetaan etukäteen, ne pystytään taklaamaan paremmin. Elite Groupissa luotetaan työturvallisuudessa jatkuvuuteen.

Turvallisuudesta puhuminen on jo rutiinia Riihimäeltä lähtöisin olevassa Elite Groupissa. Yritys on toiminut pitkään Elenian yhteistyökumppanina ja hoitaa muun muassa sähköliittymien rakentamista sekä sähköverkon kunnossapitoa ja korjaustöitä.

Työhön liittyy myös riskejä, jotka arvioidaan jokaisella työmaalla aina uudelleen.

"Työhön saattaa liittyä riskialttiita elementtejä riippuen siitä, kunnostetaanko vaikka sähköverkkoa tai tehdäänkö katuvalaistusta. Esimerkiksi putoamisiin, liikenneonnettomuuksiin ja sähköiskuihin varaudutaan kartoittamalla mahdolliset riskit etukäteen," kertoo projektipäällikkö Mikko Riikonen Elite Groupista.

Muuntajan nosto muuntamosta

Kokemuksia työmailta turvavarteissa ja turvallisuushavainnoissa

Elite Groupissa luotetaan työturvallisuudessa jatkuvuuteen. Työporukan ääni pääsee kuuluviin säännöllisissä turvavarteissa, turvallisuussäännöt nostetaan pöydälle myös alihankkijoiden kanssa, ja turvallisuushavaintoja vaikkapa huonokuntoisista pylväistä tai liukkaasta kelistä tehdään koko ajan enemmän.

Jos työmaalla sattuu jotain, seurauksena ei ole vain se, että työntekijä saattaa joutua olemaan jonkin aikaa poissa töistä.

"Tapaturmissa voi pahimmassa tapauksessa käydä huonostikin. Työturvallisuudella on myös iso vaikutus henkiselle puolelle ja työssä viihtymiselle," Riikonen muistuttaa.

Miniturvallisuusopas mukaan autoon

Viime vuoden projektina Elite Groupissa laadittiin turvallisuuskäsikirjaa sekä miniturvallisuusopas, jonka työntekijät voivat ottaa autoon mukaan.

Työmies asentaa kaapelia kaivantoon

"Olemme käyneet yhdessä läpi, mitä asioita pitää huomioita eri työvaiheissa: esimerkiksi pylvästyöskentelyssä, puunkaadoissa, kaivinkoneen vieressä työskentelyssä tai korkealla työskentelyssä. Oppaassa käydään läpi muun muassa oikeanlaisia varusteita ja toimintatapoja," Riikonen kertoo.

Elite Group sai viime vuoden turvallisuustyöstään toisen sijan Elenian turvallisuuskampanjassa, jonka avulla Elenia kannustaa kumppaneitaan edistämään työturvallisuutta yhä paremmalle mallille.

"Kampanjassa oli kovat mittarit. Viime vuosi oli meille hyvä vuosi turvallisuuden osalta, sillä turvallisuudessa ei ollut isoja puutteita eikä tapaturmia sattunut," Riikonen kiittelee.