Liitä aurinkosi turvallisesti sähköverkkoon

Energiaviraston tietojen mukaan Suomen aurinkosähkökapasiteetti nousi vuoden 2023 aikana noin 1000 megawattiin. Suurin osa maan aurinkosähkön tuotannosta on pientuotantoa, eli katolle asennettavia aurinkopaneeleja. Elenian verkkoalueella koko maan uudesta pientuotantokapasiteetista on lähes kuudesosa.

Moni suomalainen haluaa kerätä auringonsäteet talteen ja asentaa katolleen aurinkopaneelit. Energiaviraston arvion mukaan viime vuoden aikana aurinkosähkölaitteistoja asennettiin lähes 30 000 pientaloon. Elenian verkkoalueella sijaitsee koko maan uudesta pientuotantokapasiteetista lähes kuudesosa, ja yhteensä aurinkovoimaa Elenian verkossa on jo yli 150 MW.

Aurinkosähkölaskurista apua paneelien valintaan

Aurinkopaneeleita on saatavilla useita erilaisia eri käyttötarkoituksiin. Paneeleita valittaessa on huomioitava, onko auringon säteily suunnitellussa tuotantokohteessa pääosin suoraa vai hajasäteilyä.

”Aurinkopaneeleita valitessa saa Elenia Ainan aurinkosähkölaskurista tukea. Laskurin avulla voi arvioida tuotantomäärää paneelien suuntauksen, asennuskulman ja tehon perusteella. Arviota voi samalla verrata omaan sähkön tarpeeseensa,” vinkkaa Elenian asiantuntija Jukka Johansson.

Laskurin avulla selviää myös, onko verkkoa vahvistettava aurinkotuotantolaitteiston tehon vuoksi, vai onko laitteisto heti kytkettävissä.

Jukka Johansson
Elenian asiantuntija Jukka Johansson

Aurinkopaneeleista ilmoitus Elenialle

Kaikesta Elenian verkkoon liitettävästä tuotantolaitteistosta on tehtävä Elenialle ilmoitus. Elenian vastuulla on varmistaa verkon riittävä kapasiteetti sekä turvallinen työskentely verkon läheisyydessä.

”Meille on ilmoitettava myös pienet verkkoon liitettävät tuotantolaitteistot. Tärkeintä on, että voimme varmistaa kaikkien turvallisuuden mahdollisissa vikatilanteissa,” muistuttaa Johansson.

Sähkönmyyntisopimuksen avulla mahdollisuus netotukseen

Aurinkopaneeleita asennettaessa on ylijäämäsähkön myynnistä tehtävä lakisääteinen sopimus sähkönmyyntiyhtiön kanssa. Sähkönmyyntiyhtiön voi jokainen valita itse. Sopimuksen on oltava voimassa, vaikka sähköä ei myisikään juuri nyt.

”Kun tuotannon käyttöpaikalle on voimassa sähkönmyyntisopimus, voi saada ylijäämätuotannon myynnistä tuloa. Lisäksi tuotantokohteen energiatiedot näkyvät Elenia Aina -palvelussa, jolloin voi hyödyntää tuotannon ja kulutuksen netotusta,” Johansson kertoo.

Netotus tarkoittaa verkosta otetun ja verkkoon syötetyn sähkön laskemista yhteen mittausjakson aikana. Kun kohteessa ostetaan ja tuotetaan sähköä samanaikaisesti, tuotettu sähkö vähentää suoraan ostettavan sähkön määrää.

Lisätietoja
Lue lisää aurinkosähköstä Elenian sivuilta
Tutustu aurinkosähkölaskuriin Elenia Ainassa

Aurinkosähköstä muualla
Tutustu Energiaviraston tiedotteeseen
Lue lisää aurinkosähköstä Motivan sivuilta