Metsurin työturvallisuus on jatkuvaa oman työn riskien arviointia

Sähköverkkoja on edelleen laajalti metsäisissä maastoissa ilmajohtoina eri puolilla Elenian verkkoaluetta. Sähkönjakelun häiriöttömyyden turvaamiseksi täytyy sähkölinjojen ympäristöä pitää avoimena puista, jotka kasvaisivat liian lähelle ilmajohtoja. Tätä raivaustyötä Elenialle tekee muun muassa Pirkanmaan Verkostopalvelu, joka saavutti kolmannen sijan Elenian työturvallisuuskampanjassa.

Työturvallisuus nousee erittäin tärkeään rooliin, kun metsurit työskentelevät maastossa moottorisahan tai raivaussahan kanssa.

"Työ on jatkuvaa ympäristön tarkkailua ja riskien arviointia siitä, miten työt pystytään tekemään turvallisesti. On muun muassa huolehdittava pitääkö esimerkiksi sähkölinjasta katkaista sähköt siksi aikaa, että lähellä oleva puu saadaan turvallisesti pois", sanoo työnjohtaja Tiia Tissari Pirkanmaan Verkostopalvelusta.

Ammattilaisten raivauksessa käyttämät työkalut ovat hyvin erilaisia kuin mitä kotona käytetään pihatöissä, joten jo ne yksistään tuovat työhön oman lisänsä.

Metsuri raivaamassa risukkoa

"Esimerkiksi raivaussaha painaa kymmenen kiloa ja se on metsurilla kiinnitettynä valjaisiin. Sahan varsi on vajaat kaksi metriä pitkä ja sen päässä on pyörivä terä. Oksasaha puolestaan saattaa olla jopa 12-metrinen", kertoo metsuri Juha Lähteenmäki Pirkanmaan Verkostopalvelusta.

"Isoin riski työturvallisuuden osalta on kaatumisvaara epätasaisessa metsämaastossa, jossa on kiviä, juuria, oksia, kuoppia tai liukkautta. Töitä tehdessä katse on usein suunnattuna ylöspäin, mutta silti pitää katsoa tarkasti, mihin astuu."

Varusteet kuntoon ja riskit syyniin

Miten turvallisuudesta sitten huolehditaan raivaustöissä?

Erittäin tärkeä rooli on asianmukaisilla turvavarusteilla eli esimerkiksi turvasaappailla, viiltosuojavarusteilla, kuulo- ja näkösuojaimilla, kypärällä, huomiovärisillä vaatteilla.

Lisäksi Pirkanmaan Verkostopalvelussa tehdään aktiivisesti turvahavaintoja, arvioidaan riskejä, käydään turvallisuusasioita läpi työporukan kesken ja jaetaan kokemuksia eri kanavissa.

"Meillä on omia työohjeistuksia ja myös Elenialta tulee ohjeet, joiden mukaan sähkölinjoja raivataan. Järjestämme omia turvallisuuspäiviä ja työntekijät käyvät erilaisilla kursseilla. Myös työntekijöiltä tulee turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia ja parannuksia", Tissari ja Lähteenmäki kertovat.

Joskus turvallisinta on vaihtaa työskentelytapaa aiotusta. Tissari kertoo kohteesta, jossa sähkölinja kulki luonnonsuojelualueen läpi sekä vilkkaasti liikennöidyn tien ja kallioleikkausten vieressä. Kohteen ympäristön raivaus ei onnistunutkaan tavallisilla keinoilla. Apuun kutsuttiin aliurakoitsija helikopterin kanssa.

"Linja päädyttiin oksimaan helikopterista, jossa riippui usean pyörivän terän oksasaha. Vaativassa työssä lentäjä hoiti näin kopterisahan kanssa raivauksen kuntoon tarkkaan huolehtien myös työturvallisuudestaan."

Raivaushelikopteri työssään