Mitä ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys tarkoittavat sähköverkkopalveluissa?

Verkkopalveluyhtiönä Elenialla on selkeä linja ympäristövastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä. Kaikessa toiminnassa vältetään haitallisia vaikutuksia luontoon ja haetaan keinoja vaikuttaa hyvällä tavalla.

Elenian toiminnan ympäristövastuullisuutta ohjaavat standardoitu Ympäristöjärjestelmä ISO 14001, yhtiön ympäristöpolitiikka sekä näihin liittyvät käytännön ohjeet ja työ. Elenia on sitoutunut energia-alan yhteiseen luonnon monimuotoisuuden ylläpidon ja kehittämisen tiekarttaan.

Elenian sähköverkkoa rakentaa, uudistaa ja huoltaa laaja joukko urakoitsijakumppaneita. Vastuullisuus kattaa yhtiön koko hankintaketjun ja myös kumppanit ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuteen.

Käytännössä ympäristövastuullisuus tarkoittaa muun muassa ympäristön ja luonnon huomioimista, kun sähköverkkoa rakennetaan, uudistetaan tai korjataan.

"Kaikki lähtee suunnittelusta. Otamme huomioon muun muassa luonnonsuojelualueet, perinnebiotoopit ja pohjavesialueet. Haemme verkonrakentamiselle reittejä näiden alueiden kiertämiseksi. Jos jostain syystä tämä ei ole mahdollista, hoidamme huolella lupa-asiat kuntoon ja toimimme ohjeiden mukaan", kertoo ympäristöasiantuntija Pirjo Vaahtera Eleniasta.

Pirjo Vaahtera ja Marja Torvinen sohvalla
Maankäyttöasiantuntija Marja Torvinen ja ympäristöasiantuntija Pirjo Vaahtera.

Tekoja luonnon hyväksi

Elenia on mukana Energiateollisuuden Johtoalueiden luonnon monimuotoisuus -hankkeessa, jossa on mukana myös muita verkkopalveluyhtiöitä sekä kantaverkkoyhtiö Fingrid. Hankkeen tavoitteena on luoda käytänteitä ja konkreettisia tekoja, joiden avulla voidaan edistää sähköverkon johtoalueiden monimuotoisuutta ja säilyttämistä.

"Rakennus- ja raivaustöissä saatetaan esimerkiksi jättää luontoon tekopökkelöitä eli parin metrin korkeudelta katkaistavia puita, joilla saadaan luotua luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä pystylahopuita. Johtolinjojen alla säästetään katajia, sillä ne eivät kasva liian korkeiksi, ja liito-oravien suosimilla alueilla jätetään reilusti hyppypuita", kuvailee Elenian maankäyttöasiantuntija Marja Torvinen.

"Meillä on myös mahdollisuus neuvoa maanomistajia, joiden maille sähköverkkoa on rakennettu. Hyvä esimerkki on linjojen raivaus: puut jäävät maanomistajalle, ja he voivat silloin jättää pientä lahopuuta alueelle".

Tehokasta kierrätystä

Kun sähköverkkoa kaapeloidaan maahan suojaan sääilmiöiltä, vanhat ilmajohdot puretaan ja pylväät ja muuntajat viedään pois. Tarpeettomiksi jäävät materiaalit kierrätetään huolella kierrätyskumppanin kautta.

Esimerkiksi hyväkuntoiset sähköpylväät käytetään uudelleen sähköverkon korjausrakentamisessa ja huonokuntoiset poltetaan asianmukaisesti lämpövoimalaitoksessa. Metalliosat menevät terästeollisuuteen raaka-aineeksi.

Sähköjohtoja kasassa

"Kierrätysprosenttimme on korkea. Vuonna 2022 kierrätimme materiaaleja yhteensä yli 7600 tonnia, josta noin puolet oli vanhoja pylväitä. Kaikkiaan kierrätykseen menee yli 90 prosenttia materiaalista eli saamme hyötykäytettyä käytöstä pois jäävät materiaalit todella tehokkaasti", Vaahtera kertoo.