Oikea asenne auttaa tekemään töitä turvallisesti

Kun sähköverkkoa rakennetaan säävarmaksi vaihtelevilla työmailla Elenian verkkoalueen viidessä maakunnassa, työturvallisuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Eltel Networksilla turvallisuuden eteen tehdään töitä määrätietoisesti ja johdonmukaisesti.

Panostukset työturvallisuuteen takaavat sen, että työntekijät voivat hoitaa työnsä laadukkaasti ja palata työpäivän jälkeen turvallisesti kotiin. 2000-luvun alkupuolelta asti Elenian kumppanina toimineen Eltel Networksin määrätietoinen turvallisuustyö on noteerattu myös Elenialla, sillä yritys pokkasi tänä vuonna toisen sijan Elenian turvallisuuskampanjassa.

Eltel Networksin aluepäällikkö Matti Suuronen nimeää menestyksekkään turvallisuustyön taustatekijäksi muun muassa kunnossa olevan asenteen ja avoimuuden.

"Meillä kaikki ovat sitoutuneita työturvallisuuteen työntekijöitä ja johtoa myöten, suhtaudumme siihen positiivisesti ja uskomme siihen, mitä teemme. Turvallisuus ja työhyvinvointi kuuluvat Eltelin vastuullisuusstrategiaan. Päivittäisessä johtamisessa panostamme turvalliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn. Laatu ja turvallisuus ovatkin pysyvät teemat, ja meillä on timanttinen tiimi. Turvallisuutta ei tehdä yksin, vaan yhdessä meidän, asiakkaan ja kumppanien kesken", Suuronen painottaa.

Eltelin työauto ja työmies maakuopassa

Riskit arvioidaan työmaakohtaisesti

Millaisia vaaranpaikkoja verkkorakentamisessa sitten voi tulla eteen?

Tiimiesimies Olli Lahti nimeää suurimmaksi riskiksi sen, että jokainen työmaa on erilainen.

"Työmailla on erilaiset maastot ja olosuhteet, erilainen verkon kunto ja erilainen liikenne ympärillä. Siksi turvalliseen työskentelyyn on sekä yleiset että työmaakohtaiset ohjeet", Lahti kertoo.

"Esimerkiksi riskien arviointi työmaalla käydään läpi sähköisen järjestelmän avulla: ovatko työvälineet kunnossa, tunteeko työntekijä työmaahan liittyvät riskit, onko hänet perehdytetty työmaahan ja niin edelleen. Riskien arviointi vähentää vaaranpaikkailmoituksia, mutta myös ohjaa tiimin ajattelua. Tarvittaessa valitsemme korvaavan työtavan, jos se on turvallisempi.

Työturvallisuuden kantava voima ovat työntekijöiden ammatillinen pätevyys sekä lait ja standardit. Lisäksi turvallisuutta johdetaan järjestelmällisesti muun muassa säännöllisten turvavarttien, sisäisten koulutusten ja riskien arvioinnin avulla.

Eltel Networksilla kehittää työturvallisuutta jatkuvasti pieniä yksityiskohtia myöten. Hyvä esimerkki tästä ovat jännitetyöhanskat.

"Sähköä eristävät jännitetyöhanskat ovat kumiset ja kankeat, joten selvitämme parasta aikaa, mistä löydämme notkeampia hanskoja, joiden kanssa työ sujuu yhtä turvallisesti, mutta näppärämmin", Lahti kertoo.

Asentaja pylväässä ja toinen asentaja katsoo häntä maasta käsin