Perheyrityksessä turvallisuus on normaali työtapa – ”Turvallisuus ylläpitää positiivista työilmapiiriä”

Kun isä on tehnyt pitkän uran työturvallisuuden parissa ja pojat ammentaneet oppinsa suoraan häneltä, on selvää, että perheyrityksessä työturvallisuusasiat ovat tiukasti linjassa. Jyväskyläläinen JTT Power panostaa turvallisuudessa yhtenä tärkeänä osana etenkin työntekijöiden perehdyttämiseen.

Timo Oikarinen on Keski-Suomessa tuttu nimi, kun puhutaan sähköalan työturvallisuudesta. Kun hänen poikansa Jani Oikarinen ja Tommi Oikarinen ryhtyivät perustamaan yritystä, oli selvä, että isä lähtee mukaan vahvistamaan osaamista.

− Turvallisuus on ollut meillä alusta asti normaali toimintatapa. Kun esimerkiksi verkonrakennustöissä töitä tehdään korkeilla jännitteillä, jännitteisten osien läheisyydessä, liikennöidyillä alueilla ja isojen koneiden kanssa, siihen liittyy aina riskejä, toteaa JTT Powerin toimitusjohtaja Jani Oikarinen.

− Hoidamme perehdytykset huolella. Kun uusi projekti käynnistyy, käymme alkuun läpi työmaan erityispiirteet ja teemme työmaalle riskikartoituksen. Sen pohjalta tehdään turvallisuussuunnitelma, joka ohjaa ja koordinoi suhtautumista turvallisuuden hallintaan. Monet mieltävät Safety Walkit eli turvallisuuskierrokset työmaalla ylimääräiseksi kuluksi, mutta se ei pidä paikkaansa. Turvallisuuskierroksilla varmistetaan, että asiat työmaalla ovat turvallisuussuunnitelman edellyttämässä kunnossa.

Aurinkopaneelien asennukset käynnissä.

Turvallisuus on kiinteä osa rutiineja

JTT Powerin työmailla huolehditaan muun muassa liikenteenohjauksesta ja tiedottamisesta, työkoneiden ja työmaan turvallisuuskunto tarkistetaan säännöllisesti, ja työntekijöiden osaaminen ja asenne ovat vaadittavalla tasolla.

Päätteen tekoa aurinkoisessa säässä.

Turvallisuuspäällikkö Timo Oikarinen huomauttaa, että turvallisuusasiat kannattaa käydä tiimin kanssa läpi omana kokonaisuutenaan.

− Jos turvallisuusasioista puhutaan vain muiden asioiden yhteydessä, se ei ole niin tehokasta. Muistamme myös huomioida positiivisella palautteella työntekijöitä, kun he tekevät hyvää työtä turvallisuuden eteen. Tämä ylläpitää positiivista työilmapiiriä. JTT Powerilla henkilöstö on tärkeä voimavara. Avoin ja kannustava työilmapiiri tehostaa toimintaa ja olemme kaikki kuin yhtä suurta perhettä.

Turvallinen työtapa palkittiin

Jyväskylässä Vaajakoskelta käsin toimiva JTT Power on ollut Elenian yhteistyökumppani perustamisestaan asti. Viime vuoden yhteistyö poiki yritykselle ensimmäisen sijan Elenian työturvallisuuskampanjassa, jonka tavoitteena on edistää ja tukea yhteisten turvallisuustavoitteiden toteutumista.

Ryhmäkuvassa JTT Power -yrityksen henkilöstö.

Oikariset arvelevat, että syynä ykköspalkintoon on työturvallisuuteen nojaava toimintatapa ja konkreettiset toimenpiteet turvallisuuden eteen.

− Tekemisen taso on sama kuin ennenkin, mutta nyt olemme alkaneet raportoida siitä Elenian tarjoamien työkalujen avulla. Myös esimerkiksi turvavartteja on pidetty aiemminkin, nyt niille vaan on nimi. Elenian työkalut ovat meillä kaikkien käytössä, jolloin pystymme raportoimaan suoraan työmaalta eikä työpöydän äärestä, Jani Oikarinen kertoo.

Jatkuvaa kehitystä

JTT Powerilla kehitetään jatkuvasti työmenetelmiä ja päivitetään työvälineitä seuraamalla alan kehitystä.

− Uusien liiketoiminta-alueiden haltuunotto vaatii niiden turvallisuuden sisäistämisen. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi verkonrakennuksessa tuulivoimaloiden ja niiden sähköverkkojen rakentaminen, sekä kiinteistöjen sähköurakoinnissa aurinkoenergia ja sähköautojen latauspisteiden rakentaminen.

Tällä hetkellä JTT Powerilla on työn alla uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmien vertailua ja kilpailutusta on tehnyt insinööriopiskelija opinnäytetyönään.

Koulutus käynnissä, aiheena alaslasku pylväästä.

− Raportointijärjestelmällä sekä autojen paikannuslaitteilla voimme varmistaa, missä itsenäistä työtä tekevät asentajat liikkuvat. Kun he lähtevät työmaalta turvallisesti kohti kotia, he pystyvät uuden järjestelmän käyttöönoton myötä raportoimaan myös turvallisuusasioista. Nämä tukevat osaltaan myös Elenian Terveenä kotiin -hanketta. Saamme järjestelmän käyttöön kevään aikana, ja odotamme sen tehostavan sekä viestintää että koko toimintaa ja myös turvallisuuden vahvistumista, kiittelee Oikarinen.