Sähkönkulutuksen mittausuudistus tarjoaa työkalut sähkönsäästöön ja vastuullisuuteen

Elenian mittarinvaihtoprojekti on edennyt suunnitellusti ja jo yli 200 000 Elenian asiakkaalle on vaihdettu uuden sukupolven älykäs sähkömittari. Mittarinvaihto on olennainen osa sähkönkulutuksen mittausuudistusta, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on uudistaa verkkopalveluita puhtaan siirtymän edistämiseksi.

Elenian mittausuudistuksen näkyvin muutos asiakkaille on se, että omaa sähkönkulutusta voi uuden mittarin myötä seurata lähes reaaliaikaisesti.

"Siinä missä aiemmat mittarit tarjosivat kulutustiedot tunnin tarkkuudella, uusilla mittareilla kulutusta voi seurata jopa viiden minuutin tarkkuudella", kertoo projektipäällikkö Riku Mäki.

Uudistus parantaa myös sähkönjakelun toimitusvarmuutta vikatilanteissa. Uusi mittaustekniikka tarjoaa Elenialle aiempaa enemmän tietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa vikojen paikantamisessa ja korjaamisessa entistä nopeammin.

Projektipäällikkö Riku Mäki
Elenian projektipäällikkö Riku Mäki

Tarkempi tieto lisää vaikutusmahdollisuuksia

Sähkönenergian hinnannousut ja -vaihtelut sekä talvella 2022–2023 koettu sähköpulan uhka ovat saaneet suomalaiset seuraamaan sähkönkulutustaan entistä tarkempaan. Jos asiakas on valinnut sähkösopimuksekseen spot-hinnoittelun, tarjoaa mittausuudistus tietoa, jonka avulla sähkönkulutusta voi tarvittaessa ohjata edullisemmille tunneille pois kulutuspiikeistä. Lisäksi uudet sähkömittarit mahdollistavat isojen sähkönkuluttajien, kuten lämmityksen, ajastuksen edullisimpaan ajankohtaan.

"Yksinkertaisimmillaan asiakas voi seurata, mihin aikaan vuorokaudesta kulutusta on ollut enemmän ja mitkä laitteet ovat silloin olleet päällä, tai miten kulutuskäyrät muuttuvat, kun vaikkapa laittaa sähkösaunan päälle", Mäki kuvaa.

"Ohjaamalla sähkön kulutustaan voi myös säästää euroja."

Sähkönkulutuksen vähentäminen onkin sekä taloudellista että vastuullista.

"Ihmiset haluavat tehdä vastuullisia valintoja, ja tarkempi mittaustieto omasta sähkönkäytöstä antaa siihen mahdollisuuden", Mäki summaa.

AinaLab – huomisen sähköinen palvelu jo tänään

Screenshot AinaLab-palvelusta
Näkymä AinaLabin viiden minuutin kulutustiedoista

Uusi sähkömittari on avannut Elenian asiakkaille pääsyn Elenia Aina -tunnuksilla käytettävään maksuttomaan AinaLab-palveluun. AinaLabissa asiakas voi seurata lähes reaaliajassa omaa sähkönkulutustaan sekä kodin sähköjärjestelmän kuormituksen jakaantumista. AinaLabin mittaustieto soveltuu myös esimerkiksi sähkötöiden suunnittelun tueksi.

AinaLabin kuormanohjauksen avulla asiakas voi itse ohjata sähkömittariaan ja ajastaa kotinsa ohjattavia sähkölaitteita käynnistymään haluamaansa aikaan. Suurimman hyödyn kuormanohjauksesta saa paljon sähköä käyttävien laitteiden, kuten lämminvesivaraajan ja lattialämmityksen, ohjauksesta. Kuormien kytkennässä auttaa asiakkaan sähköasentaja.

Sähkönkulutustaan voi ohjata myös uusien mittareiden kotiautomaatioliitännällä. Kotiautomaatioliitännällä eli HAN-portin avulla voi lukea sähkömittarin tietoja omaan käyttöön. Ominaisuutta voi hyödyntää esimerkiksi kotiautomaation ohjaamisessa tai sähköautojen latauslaitteissa.

Sähköverkkoon joustoa teknologian avulla

Sähköntuotannon osalta mennään koko ajan puhtaampaan suuntaan, kun kasvava osuus sähköntuotannosta on tuuli- tai aurinkovoimaa.

"Tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto ei ole tasaista säiden vaihtelun vuoksi. Myös kulutuksen pitää tarvittaessa joustaa, jotta ei synny kovia kulutuspiikkejä, vaan kulutus ja tuotanto pysyvät tasapainossa. Kulutustietojen seuraaminen ja kulutuksen siirtäminen pois kulutuspiikeistä on yksi keino tähän", Mäki sanoo.

Uusien sähkömittarien asennusta
Uuden sähkömittarin asennusta

Mittareiden ja koko järjestelmän kehittämisessä on huomioitu myös energiamarkkinoiden kehitys ja integroitavuus. Älykkääseen sähköverkkoon voidaan liittää akustoja kulutuspiikkien ja sähkökatkojen varalle tai muodostaa tulevaisuudessa virtuaalivoimaloita vaikkapa sähköautoista, joiden avulla pystyttäisiin osaltaan hallitsemaan tuotannon ja kulutuksen tasapainoa.