”Turvallisuuden kehittäminen on muutoksen johtamista” – Turvallisuus Akatemia kouluttaa taitavammaksi turvallisuuden johtamisessa

Elenian Turvallisuus Akatemian tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää turvallisuusjohtamista ja tarjota osallistujille työkaluja vaikuttamiseen ja muutosjohtamiseen. Pian päättyvä ensimmäinen Turvallisuus Akatemia saa uuden kierroksen jo toukokuussa.

”Ajatus Turvallisuus Akatemiasta syntyi osana meidän turvallisuuskulttuurimme kehittämiseen tähtäävää kokonaisuutta”, kertoo Elenian kumppanuus- ja innovaatiopäällikkö Harri Salomäki. ”Perinteiset turvallisuuskoulutukset keskittyvät usein erilaisten vaatimusten, käytäntöjen tai ohjeiden läpikäymiseen. Halusimme tarjota tällä kertaa jotain muuta”, Salomäki jatkaa.

”Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä on kyse muutoksen johtamisesta”, Salomäki summaa. ”Jotta ihmisen toiminta voi muuttua, tulee jonkin muuttua hänen asenteessaan, suhtautumisessaan ja ajattelussaan.”

Harri Salomäki
Kumppanuus- ja innovaatiopäällikkö Harri Salomäki

Monipuolinen kokonaisuus rakentui yhteistyössä

Koulutuksessa osallistujat pääsevät syventymään turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen periaatteisiin sekä kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Koulutuskokonaisuuden fasilitaattorina ja valmentajana toimii turvallisuusjohtaja.fi:n Jussi Niemi.

Jussi Niemi, turvallisuusjohtaja.fi
Jussi Niemi, turvallisuusjohtaja,fi

”Turvallisuus Akatemian kokonaisuus muodostuu erilaisista turvallisuusjohtamisen ilmiöistä ja malleista. Lisäksi käsittelemme ihmisten luontaisia taipumuksia ja niiden eroja sekä sitä, miten ne vaikuttavat ihmisten tiedon esittämiseen, käsittelyyn ja ymmärtämiseen. Käymme läpi myös, miten vuorovaikutuksella voidaan luoda turvallisuustyöhön vaikuttavuutta”, Niemi kertoo.

”Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhdessä Elenian kanssa ja teemoja on joustavasti muokattu myös koulutuksen edetessä”, Niemi jatkaa. ”Näin on saatu yhdessä rakennettua toimivin mahdollinen kokonaisuus”.

”On tässä tullut opittua jotain myös itsestään”

Turvallisuus Akatemia koostuu kolmesta lähikoulutusjaksosta sekä ennakkotehtävistä ja ryhmätyöstä. Yhteensä koulutus kestää puolisen vuotta, marraskuusta 2023 huhtikuuhun 2024.

Koulutukseen osallistuu elenialaisten projektipäälliköiden ja kumppanivastaavien lisäksi myös useita Elenian urakoitsijakumppaneiden avainhenkilöitä.

”Tarjoamme koulutuksen myös kumppaneillemme, sillä turvallisuus, jos mikä, on meidän kaikkien yhteinen asia”, Salomäki kertoo.

Turvallisuus Akatemia

Osallistujilta on jo saatu hyvää palautetta. Tunnelma koulutuspäivissä on ollut avoin ja keskustelua aiheesta on syntynyt paljon. Osallistujat ovat kokeneet oivaltaneensa paljon itsestään ja työkavereista sekä esimerkiksi omista vuorovaikutustaidoistaan.

”Heti oli selvää, että Turvallisuus Akatemia saa jatkoa. Seuraava vastaava koulutus uusille osallistujille alkaa jo toukokuussa”, kertoo Salomäki.

Turvallisuus Akatemia on osa Elenian työturvallisuuden kehitysprojektia TUISKUa.