Olet täällä

ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO

Tutkimus- ja kehitystoiminta Eleniassa
Sisältöteksti: 

Elenia seuraa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja on aktiivisesti kehittämässä uusia työkaluja, toimintatapoja ja sovelluksia älykkään sähköverkon tarpeisiin asiakkaan parhaaksi. Teemme T&K-toiminnassa yhteistyötä mm. yliopistojen ja tutkimuslaitosten, muiden verkkoyhtiöiden, urakoitsijoiden ja laitevalmistajien kanssa. Elenialla on kehityshankkeissa erilaisia rooleja, osassa projekteissa olemme tekemässä itse, osassa vain ohjausryhmässä.

Julkaisemme tällä sivustolla loppuraportit kehityshankkeista, joihin Elenia osallistuu. Energiavirasto kannustaa innovaatiokannustimen kautta verkkoyhtiöitä panostamaan älykkäiden sähköverkkojen sekä muiden uusien tekniikoiden ja toimintatapojen kehittämiseen.

Merkittäviä projekteja
Elenia valmistautuu seuraavan mittarisukupolven vaihtoon ja sen mahdollistamiin uusiin palveluihin. Käynnissä on projekteja, joissa määritetään seuraavan sukupolven mittarinlukujärjestelmän vaatimuksia ja selvitetään uusia IoT-ympäristöön soveltuvia kommunikaatioteknologioita. Uudet mittarit ovat osa tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa, jonka hyödyntämismahdollisuuksia tutkitaan. Myös uuden sukupolven AMR-mittareiden tuottama entistä reaaliaikaisempi ja lyhyemmän tasejakson mittaustieto vaatii uudenlaisia ratkaisuja datan hallintaan.

Digitalisaation uusia mahdollisuuksia tutkitaan myös verkon kunnonhallinnan näkökulmasta, jotta jakeluverkosta saataisiin entistä enemmän tietoa tukemaan verkon hallintaa ja toimitusvarmuuden parantamista. Projekteissa pohditaan myös pienjänniteverkon vianindikointia ja jakeluverkon sensorointia.

Kysy lisää

Elenian älykkään sähköverkon kehitys vuodesta 2004

Korosta: 
Valittu-teksti: 
ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO