Olet täällä

Ilmajohtoverkon purku

Ilmajohtoverkon purku

Ilmajohtoverkon purkutyöt ajoitetaan yleensä talviaikaan

Vanha ilmajohtoverkko ja pylväät puretaan ja noudetaan pois projektin päätteeksi, kun kaikki osapuolet - esimerkiksi kunta ja teleoperaattori - ovat purkaneet ilmajohtonsa pylväistä. Ilmajohtoverkon purkutöillä tasataan rakentamisen vuosittaista kausivaihtelua ja ne ajoitetaan yleensä talviaikaan.

Valtaosa pylväistä myydään ja kierrätetään uusiokäyttöön ammattilaisille, esimerkiksi maanrakennukseen. Yksityishenkilöille niitä ei myydä. Huonokuntoiset pylväät toimitamme tuhottaviksi asianmukaisesti. Myös verkosta poistetut muut komponentit kierrätetään joko uusiokäyttöön sähkönjakeluverkkoon, esimerkiksi ilmajohtoverkon viankorjaukseen, tai uusiokäytettäväksi materiaaliksi.

Sähkökaapeleiden ja muiden sähköverkkokomponenttien metallin kierrätys vähentää kaatopaikkajätteen määrää ja säästää luonnonvaroja.

Pylväiden ostajalla tulee olla yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Pylväitä voit tiedustella puh. 040 6634401.