Olet täällä

Johtoalueen käyttöoikeussopimus

Johtoalueen käyttöoikeussopimus

Infraverkon sijoittamisesta sovitaan kirjallisesti maanomistajan kanssa

Sijoittamisesta tehdään maanomistajan kanssa aina kirjallinen johtoalueen käyttöoikeussopimus. Sopimus antaa Elenialle käyttöoikeuden sovitulle alueelle, mutta maan omistus pysyy maanomistajalla.

Johtoalueen käyttöoikeussopimus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sopimuksia tehdään kaksi samansanaista kappaletta, joista toinen maanomistajalle ja toinen Elenialle. Mikäli kiinteistöllä on useampi omistaja, tarvitaan kaikilta omistajilta allekirjoitus tai valtakirjat. Elenian puolesta sopimuksen allekirjoittaa valtuutettu kumppani.

Sopimus on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti tai paperisena. Sähköinen allekirjoitus edellyttää, että allekirjoittajalla on verkkopankkitunnukset, sillä tunnistautuminen tehdään niiden avulla. Allekirjoituskutsu lähetetään sähköpostitse, joten myös sähköpostiosoite tarvitaan.

Paperiset sopimuskappaleet kumppani lähettää postitse. Kirjeessä on mukana palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. Elenian puolesta allekirjoitettu sopimuskappale palautetaan maanomistajalle. Sopimuksen teon yhteydessä maanomistajalle ilmoitetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen yhteyshenkilöt.

Kommentit