Olet täällä

Johtoaluekorvaukset

Johtoaluekorvaukset

Korvauskäytännöt

Korvauksia maksetaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti haitasta ja vahingosta ja ne jakaantuvat maapohja-, estehaitta- ja työstä mahdollisesti aiheutuneiden haittojen korvaamiseen. Kaikki korvaukset ovat kertakorvauksia.

  • Minimikorvaus korvattavissa tapauksissa on 20 euroa.  Maksamme sopimuskorvauksen viimeistään kahden kuukauden kuluttua rakennustöiden aloittamisesta edellyttäen, että allekirjoitettu sopimus on palautunut meille. Korvaus tiliöidään ja hyväksymme korvauksen maksuun.
  • Suunnittelun, rakentamisen tai kunnossapidon yhteydessä aiheutetut johtoalueen ulkopuolella tehdyt vahingot on korvattava erikseen, koska korvausperusteet eivät pidä niitä sisällään.
  • Itse liittyjää varten rakennettavaa kaapelia ei korvata.