Olet täällä

Miksi Säävarma

Miksi Säävarma

Kaapeloitu infraverkko on säävarma ja pitkäikäinen

 

Yhteiskunnan, yritysten ja kotien arki ei suju ilman sähköä, ja arkemme ei kestä sähkökatkoja. Tavoitteemme on parantaa sähkön laatua eli laajentaa häiriötöntä ja varmaa sähkönsaantia. Sähkökatkot tulevat kalliiksi kaikille ja yhteiskunnan perustan pitää toimia. 

Maakaapeloitu sähköverkko on säävarma. Sitä eivät tuulet, tuiskut eivätkä ukkoset vaurioita. Koko Suomen sähköverkosta kaksi kolmasosaa on ilmajohtoa ja alttiina sääilmiöille. Elenian sähköverkosta eli runko- ja jakeluverkosta on maakaapeloituna 50 %. Nostamme maakaapeloidun verkon osuuden 75 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

Säävarmaa sähköverkkoa kannattaa tehdä nyt, kun ilmajohtoverkkoja joka tapauksessa uusitaan. Kannamme vastuumme tulevista sukupolvista ja yhteiskunnan arjen sujumisesta jo nyt. Maakaapeli kestää säitä ja on ympäristöystävällinen.

Maakaapelit kestävät käytössä oikein asennettuna useita vuosikymmeniä. On olemassa kaapeleita, jotka ovat olleet käytössä lähes sata vuotta. Nykyisellään kaapeleiden teknistaloudellinen elinikä on määritelty 40–50  vuoteen. Kaapeliverkossa vikojen määrä on huomattavasti pienempi kuin ilmajohtoverkossa, eivätkä säät vaikuta kaapeliin. Useimmat yksittäiset syyt kaapelivikoihin liittyvät maan kaivamiseen ja siksi onkin tärkeää olla aina yhteydessä Eleniaan ennen kaivamisen aloittamista.

Lisätietoja kaapeleiden sijaintitietopalvelusta