Olet täällä

Mittausuudistus

Orivedellä 3000 asiakkaalle uudet sähkömittarit

Vaihdamme Orivedellä 3000 asiakkaallemme uudet sähkömittarit. Mittareiden vaihto on osa palveluittemme kehittämistä ja on asiakkaillemme maksuton. Uusien sähkömittareiden asennukset alkavat talvella ja jatkuvat kesään 2021. Sähkömittarit asentaa kumppanimme Voimatel Oy.

Nykyiset sähkömittarit ovat olleet käytössä 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja ne ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Vaihdamme tilalle uuden sukupolven älykkäät sähkömittarit, jotka mahdollistavat samalla tulevaisuuden älykkään sähkönmittausjärjestelmän käytön. Uusien sähkömittareiden toimittaja on kotimainen Aidon Oy.

Asiakkaat saavat postissa tietoa asennuksesta

Lähetämme asiakkaille postissa tietoa sähkömittareiden vaihdosta. Tutustu kirjeeseen.

Kun asennus etenee, asiakkaat saavat asennuskirjeen, jossa sovitaan asennuksen aikataulusta. Jos sähkömittari on lukkojen takana ja edellyttää asiakkaan paikallaoloa, kirjeessä on ohjeet asennusajan vahvistamiseen tai uuden ajan varaamiseen.

Mitä tarkoittaa älykäs sähköverkko?

Älykäs sähköverkko tarjoaa monenlaisia hyötyjä. Se mahdollistaa uusiutuvan energian käytön, sähkön varastoinnin ja kulutuksen jouston sekä tehostaa sähköverkon ylläpitoa ja huoltoa.  Älykkään teknologian hyödyntäminen sähköverkon jatkuvassa uudistamisessa edistää osaltaan irtautumista fossiilisista polttoaineista ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Lisätietoja älykkäästä sähköverkosta saat TEM:n Älyverkkotyöryhmän loppuraportista.

Hyötyjä arkeen

  • Sähkön käyttäjille älykkään sähköverkon hyödyt näkyvät muun muassa omaa sähkönkulutusta koskevan tiedon määrässä ja laadussa sekä sähkökatkojen tiedolla palvelussa.
  • Älykkään sähkönkulutuksen mittaustiedon avulla voi kotonakin seurata sähkönkulutusta jo nyt tuntitasolla, mikä auttaa valitsemaan miten käyttää sähköä..
  • Omakotitaloissa voi jo nyt tuottaa itselle sähköä aurinkopaneeleilla ja myydä ylimääräisen sähkön energiayhtiölle.
  • Kerrostalo- ja rivitaloasukkaille on tulossa mahdolliseksi energiayhteisöjen perustaminen lainsäädännön muutosten valmistuessa.
  • Asiakkaat saavat lähes reaaliaikaista tietoa sähkökatkoista ja niiden korjaamisesta, kun sähköverkkoa valvovat ja ohjaavat tietojärjestelmät nopeuttavat vikojen korjausta ja tiedonkulkua.
  • Älykkäällä sähköverkolla luomme perustaa tulevaisuuden sähkömarkkinoille, joihin asiakkaatkin voivat osallistua.

Ilmastonmuutosta vastaan

Kun aurinko- ja tuulivoiman määrä sekä sähköinen liikenne kasvavat, älykäs sähköverkko pystyy hallitsemaan tuotannon ja kulutuksen tasapainoa, esimerkiksi hyödyntämällä tulevaisuudessa sähkövarastoja ja kulutuksen joustoa. Uudistukset kohti vähähiilistä elämää muuttavat energiajärjestelmää. Digitaalisen verkkoteknologian kehitys tuo älykkään sähköverkon mukaan ilmastomuutoksen torjuntaan. 

Älykkään sähköverkon sanastoa tutuksi

Sähkömarkkinat
Sähkömarkkinat muodostuvat sähköntuottajien, sähköverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyjien yhteistyöstä. Markkinoille voi myös tulevaisuudessa tulla uusia toimijoita, jotka hyödyntävät kulutuksen etäohjausmahdollisuutta ja tarjoavat sähkönkulutuksen joustoa tasaamaan tuotannon vaihteluja.

Energiajärjestelmä
Sähköntuotanto, älykäs sähköverkko ja sähkönkulutus muodostavat energiajärjestelmän.

Energiayhteisö
Energiayhteisö on pientuottajien muodostama yhteisö, joiden oman pientuotannon avulla voidaan sekä tasata että korvata runkoverkosta ostettavaa sähköä. Tämän lisäksi energiayhteisö voi myydä sähköä yleisille sähkömarkkinoille, jos sitä jää yli yhteisön oman tarpeen. Energiayhteisön voi muodostaa esimerkiksi taloyhtiö, jolla on omia aurinkopaneeleja. Energiayhteisöjä koskeva lainsäädäntö on parhaillaan lainsäätäjillä työn alla.

Akusto
Sähköverkkoon sijoitettu akusto mahdollistaa varastoidun sähkön hyödyntämisen sähköverkon vikatilanteissa varavoimana sekä reservinä sähkömarkkinoilla tasapainottamaan tuotannon ja kulutuksen vaihteluja. Akustoja voi olla myös asiakkaalla, jolla on esimerkiksi aurinkopaneeleja. Akustoja voidaan käyttää moneen tarpeeseen, esimerkiksi energiayhteisössä.

Virtuaalivoimalaitos
Virtuaalivoimalaitoksella tarkoitetaan asiakkaista muodostettua joukkoa, joiden sähkönkulutusta voidaan ohjata sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamiseksi. Älykäs sähköverkko edistää virtuaalivoimalaitosten kehitystä. Seuraavan sukupolven sähkömittarit tulevat mahdollistamaan kehittyneemmän ja taloudellisesti kilpailukykyisemmän virtuaalivoimalaitoksen. 

Sähkön kulutusjousto
Sähkön kulutusjousto on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Sähkön käyttöä voidaan ohjata ajankohtaan, kun sitä tuotetaan vähäpäästöisesti paljon ja se on edullista.  

1