Olet täällä

Opastusta puunkaatoon

Opastusta puunkaatoon

Puu kaatuu - huomioithan tämän ennen puunkaatoa sähkölinjan läheisyydessä

Tarjoamme kaatoapupalvelua ilmajohtojemme läheisyydessä olevien puiden kaatoon. Tämä koskee ennen sähkönmittauspistettä olevaa linjan osaa. Palvelumme on valvontaa ja neuvontaa, jolla varmistamme, että sähköjohto ei vaurioidu eikä puu kaadu johdolle ja siten aiheuta vaaraa. Puunkaatoapupalvelussa ohjaamme puiden kaatosuuntaa tarvittavalla kalustolla, esimerkiksi tunkein tai taljoin, mutta varsinainen kaatosahaus ei sisälly palveluumme. Lue lisää

Ohjeita vaaratilanteisiin täältä

Turvaetäisyydet työskentelylle tai muulle toiminnalle lähellä sähköverkkoa

Niin sähkö- ja metsäammattilaisten kuin meidän kaikkien kannattaa etukäteen perehtyä turvallisuuteen, kun aikoo työskennellä tai liikkua sähköverkon läheisyydessä. Kaikki työ lähellä sähköverkkoa on aina tehtävä erityistä varovaisuutta noudattaen.

Tutustu turvaetäisyyksiin