Olet täällä

Puustonkäsittely

Puustonkäsittely

Säännöllisellä puustonkäsittelyllä turvallista ja katkotonta sähköä

Sähköjohtojen omistajana vastaamme omalla verkkoalueellamme sähköverkon kunnossapidosta ylläpitämällä verkon kuntoa. Puustonkäsittely on yksi osa ilmajohtoverkon kunnossapitoa, jolla huolehdimme sähkönjakelun luotettavuudesta ja turvallisuudesta

Elenialla on velvollisuus pitää sähköjohdot häiriöttöminä ja sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Elenialla on sopimusten mukaisiin alueisiin käyttöoikeus, mutta maapohja sekä raivatut ja kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta.

Raivaamme säännöllisesti puustoa keskijänniteverkon johtokadulta, 110 kV alueverkon johtoaukealta sekä pienjännitejohdinten ympäriltä. Lisäksi hoidamme keskijänniteverkkoa vierimetsänhoidoilla ja alueverkkoa reunavyöhykehakkuilla.