Olet täällä

Raivaukset

Raivaukset

Raivauksia tehdään ympäri vuoden

Sähköverkon johtoalueiden raivaus on osa jatkuvaa sähköverkon perushuoltoa, jolla huolehdimme sähkönjakelun varmuudesta. Maakaapeloimme säävarmaa sähköverkkoa noin 3000 kilometriä vuodessa. Kuitenkin valtaosa sähköverkostamme on edelleen ilmajohtoverkkoa, joka vaatii huoltoa ja kunnossapitoa sekä raivausta. Raivauksista ilmoitetaan paikallis- ja maakuntalehdissä sekä Elenian nettisivuilla ennen maastotöiden aloitusta.

Raivauksia tehdään vuoden ympäri tammikuusta joulukuuhun. Vuosittain käymme läpi noin 5000-6000 kilometriä verkkoa. Talvella painotus on pienjänniteverkon raivauksessa, joka tehdään pääasiassa oksimalla puita. Vähälumisena talvena voidaan raivata myös 20kV ja 110kV verkkoja,  mutta niiden raivaus painottuu lumettomaan aikaan.

Raivauksissa käytetään pääasiassa raivaussahaa ja 7-12 metriä pitkää oksasahaa. Moottorisahaa käytetään isompien puiden kaatoon. Helikopteria voidaan hyödyntää 20kV reunapuiden oksinnassa.

Raivauksessa Elenialla on oikeus poistaa sopimuksen mukaisen johtoalueen ulkopuolelta vain välittömästi sähkönjakelua uhkaavat puut.

 

Pienjänniteverkon raivaus (0,4 kV)

Pienjänniteverkon raivauksessa johtimelle tehdään tilaa oksimalla ympäröivät puut noin 8 vuoden välein. Lisäksi johtimen alla kasvava puusto ja vesakko raivataan 1 - 2,5 metrin leveydeltä. Oksinta tehdään siten, että johtimen ympärillä on säteeltään vähintään metrin kokoinen oksaton tila. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.

Keskijänniteverkon raivaus (20 kV)

Keskijänniteverkon raivauksessa johtokadun leveys on  6-10 metriä. Johdokadulla kasvava puusto ja vesakko raivataan sekä johtokadun reunimmaiset puut oksitaan 4-5 vuoden välein sopimuksen mukaiselta leveydeltä. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.

Suurjänniteverkon raivaus (110 kV)

Suurjänniteverkon raivauksessa johtoaukean leveys on 26-30 metriä. Johtoaukealla kasvava puusto ja vesakko raivataan noin 6 vuoden välein lunastuksen mukaiselta leveydeltä. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.