Olet täällä

Reunavyöhykehakkuu

Reunavyöhykehakkuu

Voimajohtojen tulee olla puuvarmoja

Suurjännitteisten 110 kilovoltin voimajohtojen osalta edellytetään verkkoa ylläpidettävän siten, että sen toiminta ei häiriydy sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtoaukealla kasvavista puista. Reunavyöhykkeiden käsittely perustuu sähkömarkkinalakiin ja johtoalueen lunastukseen.

110 kV voimajohtoa varten on lunastettu johtoaukea, joka on yleensä 26-30 metriä leveä. Lisäksi johtoaukean reunoilla 10 metriä leveiden reunavyöhykkeiden puuston pituutta on lunastuksessa rajoitettu. Reunapuuhakkuussa reunavyöhykkeiltä hakataan joko kaikki ainespuu tai vähintään kaikki ”lunastusrajaa” pidemmät puut.

Jokaiseen maanomistajaan ollaan yhteydessä kirjeitse ennen reunavyöhykehakkuuhankkeen alkua. Kaiken ainespuun poisto reunavyöhykkeeltä vaatii aina maanomistajan luvan.