Olet täällä

Riskien arviointi

Riskien arviointi

Tuntemalla riskit vältämme ne

Tunnemme toimintamme riskit ja otamme ne huolella huomioon kaikessa toiminnassamme. Määrittelemällä ja arvioimalla riskit ennakoimme tulevaa ja ohjaamme työtämme turvallisesti. Riskien arviointi on yhtälailla osa koko toimintaamme kuin vaikkapa yksittäisten työkohteiden suunnittelua. Vaaratekijöiden ja riskien arviointi on välttämätöntä, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti. Riskien arviointiin kuuluvat työn, työolojen ja työympäristön turvallisuuden arviointi, vaaratekijöiden tunnistaminen ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai saamiseksi hyväksyttävälle tasolle.