Olet täällä

Säävarman rakentaminen mailleni

Säävarman rakentaminen mailleni

Säävarman sähkön tie maan alle


Otamme kaapelointikohteiden valinnassa huomioon sähköverkon toimitusvarmuuden, sähkön tehonsiirron riittävyyden, verkon kunnon ja iän sekä ympäristön. Kaapelointihankkeen alussa suunnitellaan alustava reitti. Kumppanimme maastosuunnittelija tarkentaa reittiä ja suunnittelee yhdessä maanomistajan kanssa reitin, joka huomioi parhaiten maasto-olosuhteet. Maakaapelit asennetaan vähintään 70 cm syvyyteen. Jos vaadittua asennussyvyyttä ei saavuteta, suojataan kaapeli suojakourulla, suojaputkella tai betonoimalla.

Ennen kaivutöitä kartoitamme mahdolliset yhteistyökumppanit, kuten kunnat ja teleoperaattorit sekä heidän asennustarpeensa. On koko yhteiskunnan etu, että maanrakennuskohteeseen asennetaan samalla kertaa muitakin kaapeleita tai putkia. Se säästää kustannuksia.

Lyhyitä liikennekeskeytyksiä voi aiheutua silloin, kun kaapelityö alittaa tien. Liikennejärjestelyt hoidamme turvallisuusmääräyksiä noudattaen sekä sopien niistä paikallisten tahojen ja pelastusviranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että rakennushankkeemme aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa. Turvallisuus on joka hankkeen lähtökohta ja tärkeintä meille. 

Hanke etenee vaiheittain ja voi suunnittelusta purkuihin kestää yli vuoden. Kunnostamme rakentamisen jäljiltä kohteet samaan kuntoon kuin ne olivat ennen rakentamista. Meillä on vastuu huolehtia työn jäljestä ja kohteiden ennallistamisesta.

Säävarman sähköverkon rakentaminen pähkinänkuoressa   

 

Työn maastosuunnittelu
Elenian kumppaniurakoitsija on yhteydessä maanomistajiin, joiden maille on suunnitteilla rakennettavaa sähköverkkoa. Yhteistyössä tehdään johtoalueen käyttöoikeussopimukset sähkökaapeleiden ja -laitteiden sijoittamisesta. Maanomistajille ilmoitetaan yhteyshenkilöt projektin ajalle.

Rakennustyöt
Maanrakennustöiden sekä sähkökaapeleiden ja sähkölaitteiden asennustöiden toteutus.

Ennallistamistyöt
Sähköverkon rakennustöiden jälkeen maasto viimeistellään vastaamaan ennen rakennustyötä ollutta tilaa. Ennallistamistyöt tehdään joko pian rakentamistöiden jälkeen (kevät-kesäajalla suoritetuissa rakennustöissä) tai vasta seuraavana kesänä (syys-talviajalla suoritetuissa rakennustöissä).

Uuden sähköverkon käyttöönotto asteittain
Maanrakennustöiden edetessä uutta sähköverkkoa kytketään sähköihin osissa.

Vanhan sähköverkon purkaminen
Pylväiden ja ilmalinjan purkaminen sekä poisvienti. Purkutyöt tehdään yleensä talvikuukausien aikana.