Olet täällä

Sähköverkoston turvallisuus

Sähköverkoston turvallisuus

Vastuullamme on sähköverkon turvallisuus meille kaikille

Pidämme sähköverkoston kunnosta hyvää huolta. Sen pitää olla turvallinen kaikille; niin työtään tekeville ammattilaisille, asiakkaille kuin kenelle vaan. Seuraamme verkoston kuntoa tarkastuksin.

  • Kaikista turvallisuushavainnoista on ilmoitettava välittömästi, jotta voimme hoitaa asian kuntoon mahdollisimman nopeasti.
  • Korjaamme turvallisuuteen liittyvät viat ja puutteet aina mahdollisimman pian.
  • Sähköverkkoa koskevan dokumentoinnin oikeellisuus on oltava kunnossa.

Käyttöönotot ja dokumentointi

Sähköverkon dokumentoinnin oikeellisuus ja ajantasaisuus ovat turvallisuuden avainasioita. Virheellisestä dokumentaatiosta voi syntyä vakavia vaaratilanteita. Asennukset on dokumentoitava viipymättä ja tarvittavat merkinnät tehtävä laitteistoon. Asennusten käyttöönottotarkastus ja pöytäkirja siitä on tehtävä huolella ennen sähkön kytkemistä kohteeseen. Viankorjauksista on myös tehtävä käyttöönottotarkastus. Pöytäkirjaa ei tarvitse tehdä yksittäisen komponentin vaihdosta tai korjauksesta.