Olet täällä

Suurhäiriötilanteiden turvallisuus

Suurhäiriötilanteiden turvallisuus

Myrsky, ukkoset ja lumikuormat tekevät työstä vaativaa

Pahimman myrskyn aikana työtä ei voi aloittaa turvallisuuden takaamiseksi, vaan tarvittaessa on odotettava tilanteen rauhoittumista. Sähkönjakelun suurhäiriöissäkin toimimme tinkimättömästi vallitsevien turvallisuusohjeiden ja -määräysten mukaan.

Suurhäiriöiden hoito on yleensä vaativampaa kuin normaali työ. Korjauskohteita on paljon, tilanteet vaihtuvat nopeasti, olosuhteet voivat olla vaikeat ja samalla työalueella tai lähistöllä voi työskennellä useita ja myös eri urakoitsijoiden työryhmiä. Työhön maastossa voi osallistua tilapäistäkin ammattihenkilöstöä.

Myrskypuuston raivaus on yksi haastavimmista suurhäiriötehtävistä. Varmistamme ja takaamme aina myös mahdollisen ulkopuolisten ammattilaisten sähkö- ja työturvallisuuden. Ulkopuoliset voivat työskennellä vain valvotusti.

Sähköverkon käyttötoimintaan liittyvä viestintä

  • Sähköverkon käyttötoimintaan liittyvä viestintä on selkeää, lyhyttä ja ymmärrettävää niin, että erehtymisen vaaraa ei synny.
  • Tunnistaminen tapahtuu etu- ja sukunimellä.
  • Viestintä tapahtuu suomenkielellä.
  • Kytkentämääräykset on toistettava ja kuitattava.