Olet täällä

Tietoa sähköverkkoyhtiön valvonnasta, hinnoittelusta ja investoinneista

Sähköverkkoliiketoiminta on tiukasti säänneltyä ja se perustuu sähkömarkkinalakiin. Energiaviraston sääntelyn lähtökohta on, että verkkoyhtiön siirtomaksut kattavat verkon käytön, kunnossapidon ja uudistamisen kustannukset sekä antaa kohtuullisen tuoton. Energiavirasto valvoo siirtohinnoittelua valvontajaksoittain. Ensimmäinen valvontajakso vuosilta 2005–2007 oli kolmivuotinen. Tämän jälkeen valvontajaksot ovat olleet nelivuotisia, toinen jakso vuosina 2008–2011 ja kolmas 2012–2015. Nyt menossa on neljäs valvontajakso 2016–2019.

Elenian ylijäämä tasautuu valvontajaksolla 2016–2019

Energiavirasto julkaisi 16.2.2017 sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät kolmannelta valvontajaksolta 2012–2015. Elenian ylijäämä tältä valvontajaksolta oli noin 79 miljoonaa euroa. Ylijäämän loppusummaan vaikuttaa edellisen valvontajakson alijäämä 4,6 miljoonaa euroa. Ylijäämä tasautuu kuluvalla valvontajaksolla 2016–2019. Elenian alijäämä vuodelta 2016 on arviolta 48 miljoonaa euroa ja kuluvalta vuodelta ennakkoarviolta noin 40 miljoonaa euroa. Elenia oli alijäämäinen sekä ensimmäisellä valvontajaksolla 2005–2007 että toisella valvontajaksolla 2008–2011.

Elenian investoinnit säävarmaan sähköverkkoon 600 miljoonaa euroa 2012–2017

Investointimme säävarmaan sähköverkkoon nousevat noin 600 miljoonaan euroon vuosilta 2012–2017. Tavoitteenamme on saavuttaa 70 prosentin maakaapelointiaste vuonna 2028. Teimme päätöksen siirtyä maakaapelointiin vuonna 2009, jolloin kaapelointiasteemme oli alle 20 prosenttia. Viime vuoden lopussa kaapeliasteemme oli yli 37 prosenttia. Tänä vuonna maakaapelointi etenee noin 3000 kilometriä ja investoinnit nousevat yli 120 miljoonaan euroon. Myös vuoden 2013 sähkömarkkinalaki tiukensi toimitusvarmuudelle asetettuja vaatimuksia.

Sähkönjakelun suurhäiriöistä 70 miljoonan euron kustannukset

Tällä vuosikymmenellä myrskyt ja lumikuormat ovat aiheuttaneet Elenialle yli 20 sähkönjakelun suurhäiriötä, joiden kustannukset ovat nousseet yhteensä yli 70 miljoonaan euroon. Tähän sisältyy asiakkaille maksettuja hyvityksiä ja korvauksia 34 miljoonaa euroa.

Elenian siirtohinnan muutokset

Elenian tavoitteena on vakaa ja maltillinen sähkönsiirtohinnoittelu. Elenian hinnat nousivat 6 prosenttia huhtikuun alusta 2016 ja edellisen kerran 3 prosenttia keväällä 2012.

Energiateollisuus ry:n tietopaketti sähkönsiirron hinnoittelusta

1