Olet täällä

Toimitusjohtajan viesti

Toimitusjohtajan viesti

Turvallisuus on korkean laatumme keskeinen tekijä

Korkea laatu on Elenian toiminnan keskeinen ohjenuora ja laatuvaatimuksissa tärkeimpiä tavoitteitamme on turvallisuus. Turvallisuustyömme perustan muodostavat osaava ammattitaitoinen henkilöstö, turvalliset laitteet, palveluprosessit ja toimintamallit sekä näkyvä turvallisuuden johtaminen myös kumppaniverkostoissa. Tunnistamme ja otamme huomioon turvallisuusnäkökohdat sekä ennaltaehkäisemme turvallisuusriskejä kaikessa toiminnassamme – joka päivä ja jatkuvasti.

Turvallisuus lähtee ajatuksista ja asenteista. Yksityiskohtaisimmatkaan ohjeet eivät luo turvallisia työympäristöjä, ellei niissä työskentelevillä ihmisillä ole aitoa halua turvallisuuden huomioon ottamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Odotamme sekä elenialaisten että kumppaniemme suhtautuvan turvallisuuden edistämiseen myönteisesti ja tinkimättömällä asenteella.

Huolehdimme kokonaisvaltaisesti kaikkien sidosryhmiemme turvallisuudesta. Sen lisäksi, että tahdomme tarjota turvallisen työpaikan henkilöstöllemme ja kumppaneillemme, on meidän taattava turvallinen ja häiriöttömästi toimiva sähköverkko asiakkaillemme ja meitä ympäröivälle yhteiskunnalle. Näemmekin, että turvallisuudesta huolehtiminen on osa yhteiskunnallisen vastuumme kantamista.

Toivon, että tämä oppaamme valaisee turvallisuuteen liittyviä toimintatapojamme ja vaatimuksiamme edistäen turvallisuutta työmaillamme, toimipaikoillamme sekä sähköverkkomme käyttäjien keskuudessa.

Tapani Liuhala
toimitusjohtaja, Elenia Oy