Olet täällä

Toimitusjohtajan viesti

Toimitusjohtajan viesti

Turvallisuus on etuoikeutesi

Turvallisuuden perusta on oikea asenne. Käytännössä turvallisuutta toteuttavat yhtä lailla asianmukaiset henkilösuojaimet, aidat ja opasteet työmailla, koulutus, perehdytys, ohjeet, oppaat ja riskiarvioinnit kuin kokemuksen tuoma varmuus ja alituinen valppaus. Yhteiset pelisäännöt varmistavat turvallisen työn tekijöille sekä turvallisuuden työmaiden läheisyydessä oleville.

Vaatimukset suunnitelmista, luvista ja työtavoista vaihtelevat työkohteen mukaan. Ammattilainen paneutuu turvallisuuteen myönteisellä asenteella ja tekee työnsä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Säännöt ja ohjeet on luotu jokaisen sähköverkkoa rakentavan ja sitä käyttävän turvaksi. Ne on tehty meille kaikille. Ne ovat sinun etuoikeutesi.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa olemme sitoutuneet turvallisuusmanifestiin. Se kattaa Elenian toiminnan alihankkijoita myöten ja haastaa ottamaan turvallisuuden ja sen kehittämisen vakavasti.

Manifestissä on ilmaistu tahto turvallisuuteen ja määritelty tavat toimia. Jokaisen vastuulla on toteuttaa turvallisuutta arjessa ja rakentaa omalla työllään jatkuvasti turvallisempaa tulevaisuutta.

Toivomme, että kaikki töitämme tekevät suorittavat turvallisuuteen liittyvät verkkokurssimme. Vaikka osa verkkokursseista ei suoraan koskisi omaa tehtävääsi, lisää tieto kaikkien turvallisuutta. Samalla kasvaa tietoisuus jokaisen työn merkityksestä osana kokonaisuutta. Pidä huoli ammattitaidostasi ja osallistu alamme turvallisuuskulttuurin jatkuvaan parantamiseen.

Tapani Liuhala
toimitusjohtaja, Elenia