Olet täällä

Turvaetäisyydet

Turvallisuus aina ykkösenä työssä ja liikuttaessa sähköverkon läheisyydessä

Niin sähkö- ja metsäammattilaisten kuin meidän kaikkien kannattaa etukäteen perehtyä turvallisuuteen, kun aikoo työskennellä tai liikkua sähköverkon läheisyydessä. Kaikki työ lähellä sähköverkkoa on aina tehtävä erityistä varovaisuutta noudattaen. Tutustu Turvaoppaaseemme tästä.

Vaaratilanteeseen ei tarvita edes kosketusta ilmajohtoihin, sillä sähkö voi hypätä johtojen ilmavälin yli. Sähköverkon rakenteessa johtojen ilmavälin leveys riippuu verkon jännitetasosta. Vaaraa voi lisätä sääolosuhteet. Mitä korkeampi jännitetaso ja kosteampi sää, sitä pidemmän matkan sähkö voi hypätä ja aiheuttaa vakava vaaran.

Turvaetäisyydet työskentelylle tai muulle toiminnalle lähellä sähköverkkoa

Noudata alla esitettyjä turvaetäisyyksiä tehdessäsi työtä tai liikkuessasi ilmajohtojen läheisyydessä. Nämä ovat ehdottomia vähimmäisetäisyyksiä. Mikään koneen, kuorman tai taakan osa ei saa mennä tätä lähemmäs johtoja. Etäisyyden arviointi voi olla vaikeaa, joten pysy johdoista reilusti kauempana kuin silmämääräisesti arvioitu etäisyys edellyttäisi.

                       Vähimmäisturvaetäisyydet työskentelylle eri jännitetasoille

 

Avojohto         

Riippujohto
Johdon
jännite

Varoetäisyys
johdon alla 

Varoetäisyys
johdon sivulla

Varoetäisyys
johdosta

0,4 kV 2 metriä 2 metriä 0,5 metriä
20 kV 2 metriä 3 metriä 1,5 metriä 
110 kV 3 metriä 5 metriä  
220 kV 4 metriä 5 metriä  
400 kV 5 metriä 5 metriä  


Ilmajohdot   kulkevat pylväiden varassa.  Työssä sähköverkon läheisyydessä on myös varottava pylväitä. Voimajohtojen pylväiden suoja-alue ulottuu kolmen metrin etäisyydelle kaikista pylväs- ja harusrakenteista. Suoja-alue tarkoittaa, ettei tällä alueella saa kaivaa, läjittää tai liikkua työkoneella.

Jos työskentelet maakaapeloidun verkon läheisyydessä, selvitä maanalaisten kaapeleiden ja putkien sijainti ennen töiden aloittamista. Lisää turvallisesta kaivutyöstä täältä

Korosta: 
Valittu-teksti: 
Turvaetäisyydet