Olet täällä

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuus on osa tavallista arkea

Eleniassa kaikilla on yhteinen vastuu turvallisuudesta. Pidämme huolta, että Elenia on turvallinen työpaikka, ja että sähköverkkomme on turvallinen asiakkaille sekä siinä työtään tekeville. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Turvallisuudesta emme tingi. Vastuu siitä on meille elenialaisille sekä kumppaneillemme jokapäiväistä normaalia toimintaa. Noudatamme vallitsevia turvallisuusmääräyksiä, -ohjeita ja -lakeja kaikissa tilanteissa ja kaikessa työssämme.

Tapaturmiin tavoitteenamme on nollatoleranssi. Yksikään tapaturma ei ole hyväksyttävä. Lähes kaikki tapaturmat ovat helposti estettävissä toimimalla oikein ja käyttämällä sopivia suojavälineitä. Tutkimusten mukaan merkittävä osa tapaturmista tapahtuu, kun ohjeista lipsutaan. Siksi vaadimme, että työ tehdään turvallisuusohjeita noudattaen.

Ennaltaehkäisy tuottaa parhaan turvallisuuden

Turvallisuustyömme pääpaino on ennakoinnissa ja ennaltaehkäisyssä. Otamme turvallisuusnäkökohdat huomioon suunnitelmissamme heti niiden alkuvaiheessa. Vuosittaisessa toimintaohjelmassa nostamme esille uudet ja ajankohtaiset turvallisuuskysymykset. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme ohjaa työtämme.

Henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme ovat ammattitaitoisia ja osaavat huolehtia turvallisuudesta. Järjestämme työntekijöillemme tarvittavan turvallisuuskoulutuksen ja -perehdytyksen.

Jatkuvaa parantamista

Turvallisuus kuuluu erottamattomasti palvelu- ja työprosessiemme toimintaan. Otamme turvallisuusnäkökohdat huomioon jokaisessa prosessin vaiheessa ja opimme turvallisuustapahtumista. Edellytämme jokaiselta aktiivisuutta turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen. Valvomme työmaiden turvallisuutta pistokokein.