Olet täällä

Turvallisuusmanifesti

Julkaisimme yhdessä 42:n sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon kumppaniyhtiömme kanssa työturvallisuuden tason nostoon tähtäävän turvallisuusmanifestin. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei enää tapahdu.

Suomessa rakentamisessa, myös sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöissä, ei työturvallisuudessa päästä kansainvälisesti tarkastellen parhaimmalle tasolle. Tarkoitus on yhdessä verkonrakennuksen ja kunnossapidon kumppaniyhtiöidemme kanssa  herätellä yhteisvoimin entistä vastuullisempaan asenteeseen työturvallisuudessa. 42:n yhtiön toimitusjohtajat ovat yhtiönsä allekirjoituksin sitoutuneet turvallisuusmanifestin yhteisiin tavoitteisiin paremmasta työturvallisuudesta.

TEKO – terveenä kotiin -hankkeeseen osallistuvat kaikki Elenian sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon osallistuvat pääurakoitsijat. Yhtiöt kantavat verkostona myös vastuuta, että tietoisuus ja turvalliset työtavat menevät käytäntöön yhtiöiden alihankkijoille. Näin hankkeen vaikutus ulottuu jopa tuhanteen työntekijään Elenian työmailla.

TEKO - terveenä kotiin -hankkeessa turvallisuus nostetaan entistä näkyvämmin esiin. Kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään aiempaakin järeämmin. Olemme sopineet kumppaneidemme kanssa, että tapaturman sattuessa kuukauden sisään yhtiöiden toimitusjohtajat käsittelevät kasvotusten, miten olisi pitänyt toimia paremmin. Myös koulutusta ja perehdytystä lisätään entisestään.

  

1