Olet täällä

Työmaaturvallisuus

Työmaaturvallisuus

Henkilökohtaiset suojaimet

Elenian työmailla ja sähköverkon alueella työasioissa liikuttaessa on käytettävä aina henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtainen suojavarustus ja -vaatetus on valittava tehtävän ja olosuhteiden edellyttämin vaatimuksin.

Työmaiden Safety Walk -turvatarkastukset

Valvomme Safety Walk -turvatarkastuksilla pistokoemaisesti työmaiden kokonaisturvallisuuden tasoa. Tavoitteenamme on kiinnittää huomiota turvallisuusasioiden täsmälliseen ja tinkimättömään hoitoon. Käynneillä tapaamme työmailla työskenteleviä ja tarkistamme heidän kanssaan työmaan turvallisuuden. Tarkastelemme mikä on kunnossa tai tuleeko esiin puutteita. Käymme läpi kaikki havainnot paikan päällä ja käsittelemme ne myös kuukausittaisissa yhteistyöpalavereissa.

Tarkastuksessa käymme läpi

  • Työmaan turvallisuusasiakirjat
  • Suunnitelmat
  • Luvat
  • Työmaapäiväkirjan
  • Työmaan merkinnät, varoitukset, suojaukset
  • Työkoneiden tarkastukset
  • Työvälineiden ja suojalaitteidentarkastukset
  • Henkilökohtaiset pätevyydet ja suojavarusteet
  • Tiealueella työskentelyn