Olet täällä

Työmaiden turvallisuus ja valvonta

Työmaiden turvallisuus ja valvonta

Yhteistyö ja omavalvonta takaavat turvallisuuden

Työmaiden turvallisuudesta on jokaisen huolehdittava tinkimättömästi, sillä työmaiden on oltava turvallisia niin työntekijöille kuin ulkopuolisille. Turvallisuusasioista olemme sopineet yhteistyökumppaneidemme kanssa urakka- ja palvelusopimuksissa. Työmaalla on oltava nähtävillä siihen kuuluvat turvallisuusasiakirjat. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme myös turvallisuuden omavalvontaa ja tarvittaessa välittömiä toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi.

Hyviä käytäntöjä turvallisuuskulttuuriin

Otamme käyttöön uusia hyviä käytäntöjä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi kumppaneidemme kanssa. Turvallisuus kuuluu kumppaneidemme tavoitteisiin ja laadunarviointiin. Sovellamme yhdessä maa- ja vesirakennustyömaiden tunnettuja turvallisuuskäytäntöjä sähköverkon rakennustyömailla. Työmaiden riskien arviointia ja työturvallisuuden tarkistuslistoja nivomme luontevaksi osaksi jokapäiväistä työtä. Odotamme yhteistyökumppaneiltamme turvallisuuslupauksia. Lupaukset toimivat vahvana viestinä ja kannustimena turvallisuuskulttuurin puolesta.